Minister Zijlstra losjes met de waarheid – ook bij het Palestijns-Israëlische conflict

Persbericht van Likoed Nederland, 12 februari 2018.

In de beantwoording van Kamervragen in het Vragenuur op 23 januari jl. door de minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra (VVD) over de financiële bijdrage aan de hulporganisatie voor Palestijnen UNRWA, bleken bij verificatie maar liefst zeven fouten te zitten.

1. Minister Zijlstra: De nieuwe schoolboeken die UNRWA gebruikt, kweken geen haat meer tegen Israël en Joden.
De vorig jaar geïntroduceerde nieuwe Palestijnse schoolboeken zijn gecontroleerd door het ‘Center for Near East Policy Research’ en dat constateert dat die minstens zo erg zijn als de oude schoolboeken.
Deze haatzaaiende schoolboeken worden ook gebruikt in de scholen van UNRWA.

2. Minister Zijlstra: Het financieel beleid en het functioneren van UNRWA is goed. Er is strikte controle.
De door UNRWA verstrekte cijfers zijn totaal onbetrouwbaar. Bijvoorbeeld: de website van UNRWA claimt dat het zorg draagt voor ruim 460.000 Palestijnen in Libanon. Echter, volgens het Palestijnse Bureau van de Statistiek zijn dit er in werkelijkheid slechts 174.422.
Het aantal wordt door UNRWA dus gigantisch overdreven; bijna verdrievoudigd. Waarvoor de UNRWA wel onterecht geld ontvangt, ook uit Nederland.

3. Minister Zijlstra: Het geld aan UNRWA houdt de Palestijnen in het Midden-Oosten.
Dat klopt dus niet, zoals blijkt uit het voorgaande punt. De Palestijnen vertrekken in groten getale uit de kampen en de meesten gaan naar Europa. De bewering van de minister ging compleet aan diggelen met het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant in Amsterdam – door een in Syrië geboren ‘Palestijn’.

4. Minister Zijlstra: De behandeling van Palestijnse vluchtelingen is gelijk aan die van de UNHCR voor alle andere vluchtelingen.
Integendeel, de behandeling is totaal anders.
Kleinkinderen en achterkleinkinderen van andere vluchtelingen dan Palestijnen worden nooit als vluchteling beschouwd. En voor andere vluchtelingen worden oplossingen gezocht, in plaats van hen en hun nageslacht eindeloos opgesloten te houden in kampen, zoals bij de Palestijnse vluchtelingen gebeurt. En andere vluchtelingen worden niet meer als vluchteling beschouwd als zij een nieuwe nationaliteit hebben verworven.

5. Minister Zijlstra: Het in stand houden van de vluchtelingenstatus is nodig om tot de tweestatenoplossing te komen.
Het kunstmatig in stand houden van het Palestijnse vluchtelingenprobleem is juist totaal strijdig met het basisidee van de tweestatenoplossing.
Dat houdt immers in: twee staten voor twee volkeren. Waarbij Israël de bijna één miljoen Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld wel heeft opgevangen en geïntegreerd.
Uit de antisemitische haatspeech van de Palestijnse president Abbas vorige maand blijkt trouwens dat de tweestatenoplossing door de Palestijnen nog altijd wordt afgewezen: Joden zouden niet thuis horen in Israël.

6. Minister Zijlstra: Het gaat om humanitaire hulp.
Het is strijdig met elke logica dat het levenslang opsluiten van mensen in kampen en hen (en hun nageslacht) verbieden om een normaal leven te lijden ‘humanitair’ wordt genoemd. Al zeventig jaar wordt een steeds grotere groep mensen opgesloten gehouden in kampen en totaal afhankelijk van hulp gehouden (op kosten van de Westerse belastingbetaler).
Bij de anderhalf miljoen mensen die zo opgesloten in de autonome Palestijnse gebieden moeten wonen, is dit helemaal onzinnig en juist anti-humanitair.
Het is ook onrechtvaardig voor mensen die wel in humanitaire noodsituaties verkeren dat de Palestijnen verreweg de meeste hulp ter wereld te krijgen en dat dit ongeremd verder blijft toenemen.

7. Minister Zijlstra: Er is geen reden om aan te nemen dat de VS ontevreden zijn over het Nederlandse besluit tot versnelling van de hulp.
Dat klinkt uiterst onaannemelijk, aangezien de Amerikaanse president Trump het besluit om de hulp terug te schroeven motiveerde met het idee dat de VS op die manier hervormingen bij de UNRWA zal afdwingen.

VVD-minister Halbe Zijlstra blijkt vaker verkeerd te informeren. Bijvoorbeeld dat hij in 2016 de Russische president Vladimir Poetin heeft ontmoet.

Het wordt tijd dat onze minister van Buitenlandse Zaken zich aan de feiten houdt, zowel over Poetin als over Palestijnse vluchtelingen.

 

Zijlstra vragenuurtjeMinister Zijlstra tijdens de beantwoording van de vragen over UNRWA vorige maand.

NB Het ‘Center for Near East Policy Research’ dat de informatie over de Palestijnse schoolboeken verifieerde en dat de UNRWA intensief bestudeerd heeft, is bereid om dit persoonlijk te komen toelichten aan de Tweede Kamer commissie.

Hieronder de belangrijkste passages uit de tekst van minister Zijlstra tijdens het vragenuur van de Tweede Kamer op 23 januari jl.:

“Laten wij hier het debat voeren op basis van de daadwerkelijke feiten.
Er zijn twee tunnels aangetroffen onder twee scholen gefinancierd door de UNRWA in Gaza. Dat nieuws is overigens naar buiten gebracht door de UNRWA zelf. Die hebben dat ontdekt. Zij hebben de tunnels gesloten. Zij hebben overigens twee functionarissen, waarvan zij hebben vastgesteld dat die voor Hamas werkten, onmiddellijk ontslagen.

Waar het gaat over haatzaaien. Dan gaat het vaak over schoolboeken. Dat is een hele oude discussie. Schoolboeken zijn aangepast en volgens VN richtlijnen vormgegeven. Waar zij dat niet zijn, worden ze vervangen. Klachten daarover, bijvoorbeeld van de Israëlische overheid, worden altijd in behandeling genomen en leiden daar waar nodig ook tot aanpassingen. Laten wij dat ook vaststellen.

Slecht functioneren: de UNRWA is de afgelopen jaren veel gecontroleerd. Er zijn in het verleden wel situaties geweest waar het niet geweldig functioneerde. Er is inmiddels een jaarlijkse audit. Er is een scorecard waarin elk jaar wordt vastgelegd hoe het functioneert. Onlangs is vastgesteld dat het financieel beleid degelijk is. Twee keer per jaar komt er een ad hoc commissie bij elkaar dat het functioneren beoordeelt en ook daar, zitten wij als Nederland overigens ook in, is vastgesteld dat het beleid goed is.
Is hervorming nodig? Nee.
….
Als het geld op is, krijgen wij een situatie waarbij mensen, misschien net als in 2015 in Turkije gebeurde, besluiten om op de loop te gaan. En de kans is vrij groot dat zij dan deze kant op komen. … Er is dan ook eigenbelang in het goed functioneren van de UNRWA.
….
De afgelopen jaren hebben wij in het kader van humanitaire hulp op latere momenten wel degelijk extra geld uitgegeven aan de UNRWA.
….
Wij hebben geen enkele indruk dat de VS vanwege dit besluit daar ontevreden over zijn. Wij hebben eerlijk gezegd eerder de indruk dat zij wel blij zijn dat de hulp aan UNRWA niet onmiddellijk tot stilstand komt. Want dat zou ook voor Israël een vrij groot probleem met zich meebrengen en dat ware te voorkomen.
….
Bij de UNHCR is het exact hetzelfde, dat kinderen van vluchtelingen, geboren in vluchtelingenkampen, als vluchteling worden geregistreerd. Dat blijft zo en dat is ook hier het geval. Met dat ‘kunstmatig’ denk ik voorzichtig mee zijn.

Deze mensen proberen de vluchtelingenstatus te ontnemen, is ook weer ingrijpen op de tweestatenoplossing en het beleid van het Nederlandse kabinet is heel helder: wij gaan voor de tweestatenoplossing en proberen tot onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te komen en daarmee te zorgen voor een oplossing ook voor dit probleem.
Daarom moeten wij erg oppassen, dat niet net als met het besluit over Jeruzalem, eenzijdig stappen worden gezet die naar onze mening, van dit kabinet, ingrijpen in het vredesproces en op de tweestatenoplossing. Waarbij onze inschatting is dat dit de oplossing niet dichterbij brengt.

Wij maken dit soort besluiten niet als tegenreactie op een besluit van welke regering dan ook.

Wij hebben er bij de Amerikaanse regering op aangedrongen om deze freeze ongedaan te maken, gezien de grote gevolgen die het zal hebben voor de Palestijnse vluchtelingen.

Laten wij hier het debat voeren op basis van de daadwerkelijke feiten.
Er zijn twee tunnels aangetroffen onder twee scholen gefinancierd door de UNRWA in Gaza. Dat nieuws is overigens naar buiten gebracht door de UNRWA zelf. Die hebben dat ontdekt. Zij hebben de tunnels gesloten. Zij hebben overigens twee functionarissen, waarvan zij hebben vastgesteld dat die voor Hamas werkten, onmiddellijk ontslagen.

Waar het gaat over haatzaaien. Dan gaat het vaak over schoolboeken. Dat is een hele oude discussie. Schoolboeken zijn aangepast en volgens VN richtlijnen vormgegeven. Waar zij dat niet zijn, worden ze vervangen. Klachten daarover, bijvoorbeeld van de Israëlische overheid, worden altijd in behandeling genomen en leiden daar waar nodig ook tot aanpassingen. Laten wij dat ook vaststellen.

Slecht functioneren: de UNRWA is de afgelopen jaren veel gecontroleerd. Er zijn in het verleden wel situaties geweest waar het niet geweldig functioneerde. Er is inmiddels een jaarlijkse audit. Er is een scorecard waarin elk jaar wordt vastgelegd hoe het functioneert. Onlangs is vastgesteld dat het financieel beleid degelijk is. Twee keer per jaar komt er een ad hoc commissie bij elkaar dat het functioneren beoordeelt en ook daar, zitten wij als Nederland overigens ook in, is vastgesteld dat het beleid goed is.
Is hervorming nodig? Nee.

Als het geld op is, krijgen wij een situatie waarbij mensen, misschien net als in 2015 in Turkije gebeurde, besluiten om op de loop te gaan. En de kans is vrij groot dat zij dan deze kant op komen. … Er is dan ook eigenbelang in het goed functioneren van de UNRWA.

De afgelopen jaren hebben wij in het kader van humanitaire hulp op latere momenten wel degelijk extra geld uitgegeven aan de UNRWA.

Wij hebben geen enkele indruk dat de VS vanwege dit besluit daar ontevreden over zijn. Wij hebben eerlijk gezegd eerder de indruk dat zij wel blij zijn dat de hulp aan UNRWA niet onmiddellijk tot stilstand komt. Want dat zou ook voor Israël een vrij groot probleem met zich meebrengen en dat ware te voorkomen.

Bij de UNHCR is het exact hetzelfde, dat kinderen van vluchtelingen, geboren in vluchtelingenkampen, als vluchteling worden geregistreerd. Dat blijft zo en dat is ook hier het geval. Met dat ‘kunstmatig’ denk ik voorzichtig mee zijn.

Deze mensen proberen de vluchtelingenstatus te ontnemen, is ook weer ingrijpen op de tweestatenoplossing en het beleid van het Nederlandse kabinet is heel helder: wij gaan voor de tweestatenoplossing en proberen tot onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te komen en daarmee te zorgen voor een oplossing ook voor dit probleem.
Daarom moeten wij erg oppassen, dat niet net als met het besluit over Jeruzalem, eenzijdig stappen worden gezet die naar onze mening, van dit kabinet, ingrijpen in het vredesproces en op de tweestatenoplossing. Waarbij onze inschatting is dat dit de oplossing niet dichterbij brengt.

Wij maken dit soort besluiten niet als tegenreactie op een besluit van welke regering dan ook.

Wij hebben er bij de Amerikaanse regering op aangedrongen om deze freeze ongedaan te maken, gezien de grote gevolgen die het zal hebben voor de Palestijnse vluchtelingen.”