Leven en eigendommen van anderen zijn in Zuid-Afrika steeds minder in tel. In 1996 vonden er 333.331 inbraken en 118.755 berovingen plaats. 107.352 voertuigen werden gestolen. 50.481 mensen werden verkracht en 25.782 ver­moord. Deze statistiek is een verschrikkelijke aanklacht tegen de samenleving.

Politiecommissaris George Fivaz heeft gezegd: “De cultuur in Zuid-Afrika is zo misvormd geworden dat de rechten van anderen niet meer geëerbiedigd worden.” De Zuid-Afrikaanse burger be­taalt torenhoge belastingen voor veiligheid, verdediging en recht.
Slechts 9 op de 100 moordenaars krijgen gevangenisstraf.
Velen wijten deze anarchie aan de apartheid. Dit is een versim­peling die gemakshalve voorbij gaat aan het feit dat het ANC de wetteloosheid aangemoedigd heeft met de schoolboycots, het weigeren om gemeentelijke belastingen en tarieven te betalen, economische sancties en geweld. Dit beleid van “bevrijding vóór onderwijs” was een volkomen recept voor de chaos.
De verbran­ding en vernieling van duizenden scholen en het ter­rori­seren van leraren en leerlingen om schoolboycots af te dwingen heeft de toekomst ondergraven van 5 miljoen jongemensen die door gebrek aan onderwijs geen banen kunnen krijgen. Inder­daad een verloren generatie.

De strategie van het ANC om Zuid-Afrika onregeerbaar te maken had maar al te veel succes. De internationale sancties en des­investeringscampagne heeft de economie afgebroken en uitein­de­lijk miljoenen werkloos gemaakt.
De religieuze rechtvaardiging van “de gewapende strijd” door de Wereldraad van Kerken en de daarop volgende moord op honderden zwarte gemeenteraadsleden, zakenmensen en politieagenten heeft een cultuur van geweld in de hand gewerkt die Zuid-Afrika nu nog teistert.

De vorige regering van de Nationale Partij draagt ook veel schuld voor de huidige vloek van de misdaad in Zuid-Afrika. Door haar eigen versie van nationaal socialisme en racisme te bevorderen die door en door humanistisch was heeft de Nationale Partij de christelijke waarden ondermijnd die zij soms beweerde hoog te houden.
Het feit dat de verspreiding van pornografie gedoogd, zelfs aangemoedigd werd heeft eveneens bijgedragen tot de afbraak van de moraal. Gokken en prostitutie bloeien ter­wijl er gewerkt wordt aan het herzien van de betreffende wetge­ving. De afschaf­fing van de doodstraf en de vrijlating van 100.000 misdadigers, onder wie moordenaars en verkrachters heeft geleid tot een vloedgolf van misdaad en geweld.

Dit alles staat in schrille tegenstelling met het streven van de overheid om de rechten van geregistreerde eigenaars van vuurwapens steeds meer in te perken.

De kerken hebben hier alle reden om hun hand in eigen boezem te steken. Zij zijn geen zoutend zout geweest en hebben nagela­ten de Bijbelse boodschap te prediken.
Waarin ligt de oplossing voor deze misdaadcrisis? In een gees­telijke opwekking en een Bijbelse reformatie.