Moet Engeland de oudst bekende editie editie van het Nieuwe Testament aan de monniken van het St. Catharina klooster in Egypte teruggeven?
Als de Grieks-Orthodoxe monniken met hun bewering dat deze oudste editie, de Codex Sinaïticus van hen gestolen is gelijk hebben, dan zullen de waardevolle perkamenten vellen niet langer in de British Library in Londen blijven.

De verzameling perkamenten uit rond 350 na Christus, bevatten niet alleen gedeeltes uit het Oude Testament maar ook het Nieuwe Testament in de Griekse taal.

De ontdekker van deze handschriften was Konstantin von Tischendorf (1815-1874), professor in de theologie in Leipzig. In 1844 ondernam hij een reis naar de Sinaï woestijn waar hij onderzoek deed in het St. Catharina klooster. Hij mocht van de monniken 43 perkamenten meenemen, die hij twee jaar later publiceerde.
Deze 43 vellen worden tot op de dag van vandaag bewaard in de universiteitsbibliotheek van Leipzig.
In 1859 ging Von Tischendorf wederom naar het klooster. Aan het eind van zijn bezoek kreeg hij van de monniken de rest van de handschriften mee, die hij de Sinaï-Bijbel noemde. Hij kreeg ze echter in bruikleen.
Later gaven de monniken de handschriften aan de Russische tsaar Alexander de Tweede.

In 1862 publiceerde Von Tischendorf ter ere van het 1000 jarig jubileum van de Russische monarchie, de complete handschriften in vier banden. Als dank voor zijn wetenschappelijke arbeid verhief tsaar Alexander hem in de adelstand.

Tot 1933 bleven de handschriften in St.Petersburg. Dictator Stalin verkocht de handschriften voor één miljoen goudmark aan Groot-Brittannië, waar ze tot op de dag van vandaag bewaard worden.

Maar nu zijn de monniken van het St.Catharina klooster van mening dat Von Tischendorf de handschriften zich wederrechterlijk heeft toegeëigend.
Bijbelwetenschappers trekken dit standpunt in twijfel. Volgens hen was Tischendorf een eerlijk man die zich niet met roverijen inhield.

Uit recent ontdekte documenten in St.Petersburg, blijkt volgens Alexander Schick, handschriftenexpert en Israëlkenner, dat Tischendorf met goede bedoelingen naar het klooster kwam.
Schick organiseert momenteel overigens een grote expositie over de Qumran teksten en andere verzamelingen handschriften die in Sylt, in het noordwesten van Duitsland, plaatsvindt.

De British Library reageert terughoudend op de hele zaak, omdat onlangs een regeringscommissie besloten heeft dat de bibliotheek een manuscript uit de 12e eeuw aan Italië terug moet geven, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog als oorlogsbuit uit de kathedraal van Napels was geroofd.

Bron: Idea Spektrum