Volgens de Duitse publicist Gustav Sichelschmidt is er sprake van een morele en geestelijke ondergang van Duitsland. Dit is een proces dat geleid en gestuurd wordt door machten achter de schermen van de wereldpolitiek, die er op uit zijn de soevereiniteit van Duitsland te vernietigen. Het uiteindelijke doel van deze machtige internationale kliek is de wereldheerschappij.
Duitsland als Europese grootmacht vormt een sta-in-de-weg in het bereiken van hun doel. Er is sprake van een vernietigingsstrategie opgezet door anti-Duitse politieke ‘Een-Wereld’ machten.


Zonder inzicht in het bestaan van deze anonieme machten op de achtergrond, is men niet in staat mee te praten in vragen over politiek, aldus Sichelschmidt in zijn nogal polemisch geschreven boek ‘Deutschland verblödet – Wem nutzt der dumme Deutsche?’ (Duitsland versuft- voor wie is de onnozele Duitser van belang?)

Sichelschmidt publiceerde gedurende de afgelopen 25 jaar diverse boeken
over de verhouding politiek en cultuur. Zijn meest recente boek handelt over de vraag waarom Duitsland in moreel opzicht een onderontwikkeld land is geworden. Hij geeft diverse antwoorden.
Direct na de Tweede Wereldoorlog is er tegen Duitsland door de Geallieerden ‘een perverse massapsychologische campagne’ gestart met als doel de Duitse bevolking ‘op te zadelen met een absurd schuldgevoel’. Een campagne die het karakter had van psychologische oorlogvoering.

President Harry Truman, een aantal Amerikaanse generaals en een joodse professor van de Harvard Universiteit zijn met deze ‘heropvoedingscampagne’ begonnen. Doel was ‘een totale denationalisering van Duitsland’. Ook ‘het bloedbevlekte monster uit de geschiedenis’ Winston Churchill was hierbij betrokken.
Volgens Sichelschmidt is deze methode bij uitstek geschikt om niet alleen een individu, maar ook een heel volk murw te maken en te vernietigen. Deze campagne die voortdurend het idee wakker houdt dat Duitsland de schuld van de oorlog draagt, duurt tot op de dag van vandaag voort.
Na de oorlog heeft Duitsland enorm geprofiteerd van het Wirtschaftswunder, de economische herstelperiode. Maar ook alle negatieve aspecten van de welvaarts-maatschappij kwamen om de hoek kijken. “Met name de Duitse elite heeft een vulgair materialisme tentoongespreid.” “Rijkdom maakt een volk dom, lui en vraatzuchtig.” “Het mammonisme is onze substituut-religie geworden. Maar ook de psyche van een heel volk gaat daarmee bergafwaarts.”

Een ander moordwapen tegen Duitsland is het verdrag van Maastricht, volgens de auteur “het verdrag van Versailles zonder oorlog.” De maffia in Bonn is hiervoor verantwoordelijk. Zij wil Duitsland tot “een nietszeggend pariavolk maken.”
En er zijn nog andere wapens waarmee Duitsland ‘uitgeroeid’ wordt: aids, homoseksualiteit, emancipatie, abortus, drugs, porno, multiculturalisme, criminaliteit en een algehele decadente seksuele moraal. Dit zijn geen verschijnselen die op zichzelf staan, maar wapens in de vernietiging van volk en staat. De dictatuur van de democratie is verantwoordelijk voor de heersende politieke correctheid, waardoor de geestelijke slaapzucht van de ‘Bundes-bürger’ ervoor zorgt dat niemand zich tegen deze ontwikkelingen te weer stelt”.
“Het Duitse nationalisme wordt in alle opzichten de grond ingetrapt. Het liberalisme viert hoogtij. Het Amerikanisme bepaalt de culturele stemming van de Duitsers, die hun centrale oriëntering hebben verloren. Met name de mediamaffia werkt mee aan de liquidatie van ons land.”
Op Duitsland is de leus “Kein Volk, Kein Reich, Keine Führung” van toepassing, aldus Sichelschmidt die in zijn visie beïnvloed is door de ideeën van de pessimistische cultuurfilosoof Oswald Spengler. Spengler publiceerde in het begin van deze eeuw zijn standaardwerk ‘De ondergang van het avondland’.

Volgens Sichelschmidt zijn anonieme machten achter de schermen van de wereldpolitiek actief om Duitsland van het politieke toneel weg te werken. Dit is de macht van de Amerikaanse politieke en culturele wereldelite en hun eenheidsstreven. Oligarchische machten die de Nieuwe Wereldorde op aarde willen installeren. “Dit Amerikanisme is een destructief fenomeen.”

Het is jammer, dat de auteur, die veel misstanden constateert, met weinig concrete feiten en harde bewijzen aan komt zetten en het geheel plaatst tegen een ‘wereldsamenzwering’ tegen Duitsland. De schrijver kan op zich met betrekking tot een aantal genoemde thema’s gelijk hebben, veel geloofwaardi­ger wordt zijn boek daardoor niet.

Gustav Sichelschmidt: Deutschland verblödet – Wem nutzt der dumme Deutsche?,
Arndt Verlag, Kiel, 1997