De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft sinds zijn oprichting in 1830 een miljoen zendelingen over de gehele wereld uitgestuurd. Dat bericht de Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlijn, die zich baseert op de cijfers van de Mormoonse kerk.
Momenteel zijn er 53.000 zendelingen over 145 landen in de wereld uitgezonden die zich een kleine twee jaar wijden aan hun taak. Het overgrote deel van de zendelingen zijn ongetrouwde jongeren in de leeftijd van 19 tot 25 jaar en oudere echtparen.


Het leven als zendeling voor de Mormoonse kerk is streng en kent een zeer gereglementeerd leven. Men mag geen koffie en thee drinken en niet roken. Het enige leesvoer wat men tot zich mag nemen zijn de mormoonse geschriften. Zelfs een krant is niet toegestaan.
Een uitgebreide opleiding tot zendeling en het leren van de taal van het land waar men naar wordt uitgestuurd zijn  voorwaarden om zendeling te worden. In Duitsland zijn momenteel 36.000 mormonen actief, in Zwitserland 7500 en in Oostenrijk 4100.

In juni van dit jaar zijn de Mormonen begonnen met de bouw van een tempel in de Oekraïense hoofdstad Kiew. Het is de eerste Mormoonse tempel die gebouwd zal worden op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie. In de Oekraïne heeft de kerk ongeveer 10.500 leden.
Voor tempelwijdingen moesten nieuwe leden tot voor kort naar Friedrichsdorf in de buurt van Frankfurt am Main of naar Freiberg in Sachsen, in het voormalig Oost Duitsland, een busreis van ongeveer 24 uur.
In Nederland is enkele jaren geleden een mormoonse tempel in Zoetermeer gebouwd. Decennia lang was de grote Mormoonse tempel in Salt Lake City de enige plaats ter wereld waar tempelwijdingen georganiseerd werden.
De Mormoonse kerk heeft naar eigen zeggen bijna 13 miljoen leden wereldwijd. Het ledenaantal is de afgelopen twintig jaar explosief gegroeid, met name in Midden-Amerika en Azië.

Het theologische bouwwerk van de Mormonen is de afgelopen jaren steeds meer onder vuur komen te liggen. De leer is sinds de oprichting van de Mormoonse kerk diverse keren drastisch bijgesteld. De huidige uitgave van het Boek van Mormon verschilt op wezenlijke punten van de eerste uitgave uit 1830.
Het Boek van Mormon leert dat de Indianen in Amerika de nakomelingen zijn van het Hebreeuwse volk zoals genoemd in het Oude Testament. Inmiddels is door diverse onderzoekers en ook door DNA-vergelijkingen vast komen te staan, dat dit een onhoudbare theorie is.
Ook de beschrijvingen in het Boek van Mormon van de plaatsen waar volgens Joseph Smith het Oude Testament zich heeft afgespeeld, hebben geen enkel historisch fundament.
De meest vernietigende kritiek komt uit de rijen van Mormoonse onderzoekers en historici, die zich niet meer kunnen vinden in de leer zoals die jarenlang door het kerkgenootschap is gepropageerd.
Van het verhaal dat Joseph Smith in zijn slaapkamer enkele keren door de engel Moroni bezocht werd met de opdracht om de gouden platen te zoeken, zijn inmiddels minimaal vijf verschillende versies in omloop. En veel van de genoemde gebeurtenissen in het Boek van Mormon berusten op louter fantasie van de oprichter.
Joseph Smith hield zich bezig met magie, schatgraven, waarzeggen en was, net als veel van zijn mormoonse metgezellen, lid van de vrijmetselarij. Smith heeft veel onderdelen van de vrijmetselarij overgenomen in de tempelrituelen zoals die vandaag de dag nog uitgevoerd worden.