De vraag hoeveel kilo de gouden platen wogen die Joseph Smith van de engel Moroni ontving, bezorgt het Mormoonse kerkbestuur hoofdbrekens.
Volgens Bill McKeever en Eric Johnson in het Amerikaanse tijdschrift ‘Mormonism Researched’ is de manier waarop Smith de gouden platen heeft gekregen bijzonder ongeloofwaardig.

Volgens de Mormoonse leer kreeg Joseph Smith, profeet en oprichter van de Mormonen, op 21 september 1823 op zeventienjarige leeftijd een visioen van de engel Moroni die op de bewuste nacht naast zijn bed verscheen.
Daar droeg hij Smith op een taak voor God uit te voeren. Deze taak hield in dat hij naar de gouden platen moest gaan zoeken waarop een historisch verslag stond beschreven van de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en hun oorsprong. De gouden platen werden later door Smith vertaald en vormden de basis voor het boek van Mormon.

Moroni vertelde Smith dat hij nog vier jaar moest wachten alvorens hij de gouden platen daadwerkelijk moest gaan zoeken. Op 22 september 1827 zag Smith voor het eerst de gouden platen. Volgens Smith’s moeder lagen ze ongeveer 4 kilometer van het ouderlijk huis aan de voet van een heuvel.

Over de omvang van de gouden platen (als ze al bestaan hebben, want volgens vele kritische onderzoekers is het nog maar de vraag of überhaupt het visioen met Moroni en de navolgende gebeurtenissen zich werkelijk hebben afgespeeld) is absolute duidelijkheid: Het pakket gouden platen was 6 inches dik, 6 inches breed en 8 inches lang. De platen waren gegraveerd met een soort Egyptische hiërogliefen en werden aan de rugzijde bijeengehouden door middel van drie ringen.
Volgens het boek van de Jaredieten, een onderdeel van het Boek van Mormon, waren het er in totaal 24, allen gemaakt van puur goud. Dit heeft ook de Mormoonse kerk altijd beweerd.

Meteen rijst de vraag hoe zwaar zo’n pakket dan geweest moet zijn. McKeever en Johnson komen bij deze afmetingen van de gouden platen op een gewicht van tussen de 50 kilo, een benedengrens en maximaal 115 kilo. (Puur goud weegt ongeveer 600 kilo per kubieke voet).
Voor de voorzichtigheid gaan beide onderzoekers uit van ongeveer 50 kilo, een gewicht dat ook Mormoonse researchers als uitgangspunt nemen.
Op Mormoonse bidprentjes is Joseph Smith te zien op het moment dat hij de gouden platen uit handen van Moroni in ontvangst neemt, op zijn knieën en met uitgestrekte handen.
Het pikante is, dat een jongen in die positie het equivalent van een 50 kilo zware cementzak probleemloos in ontvangst neemt, niet geloofwaardig is. Hoewel het om een bidprentje gaat, is de realiteit nog ongeloofwaardiger.

Volgens de biografie van Joseph Smith, geschreven door zijn moeder en gecanoniseerd door de hoogste Mormoonse leiders, liep Joseph Smith met de platen onder zijn arm door het bos, op weg van de vindplaats richting ouderlijk huis.
Halverwege besluit Smith met de kostbare lading de weg te verlaten en via een kortere weg dwars door het bos naar huis te rennen. Tijdens zijn wandeling met de vijftig kilo gouden platen springt hij over een boomstam en wordt direct daarna van achteren door een man met een geweer geslagen.
Smith draaide zich om en sloeg de man neer en rende weg zo snel als hij kon (at the top of his speed). Na een halve kilometer wordt hij wederom geslagen door een man die hij ternauwernood van zich ontdoet en rent in volle vaart weg van de plek des onheils.
Een derde keer wordt hij aangevallen en rent opnieuw snel weg. Thuisgekomen was hij sprakeloos van angst en vermoeidheid.

Er zijn pogingen door de Mormoonse kerk geweest om het gewicht van de gouden platen naar beneden te schroeven. Zo zouden de platen toch geen puur goud zijn, of een mix van goud en koper, dat zou het gewicht 20 kilo lichter maken. Maar het officiële orgaan van de kerk ‘Church News’ van 15 mei 1999 laat er geen twijfel over bestaan: de platen waren van puur goud.

McKeever en Johnson laten de lezer fijntjes weten: “Hou in gedachten dat ieder keer als u bij een doe-het-zelf zaak komt, dat u dan een zak cement van 50 kilo oppakt en dat u zich daarbij voorstelt dat u daarmee ongeveer vier kilometer loopt, en dat u een gedeelte van de afstand daarmee rent. Voor het extra effect moet u dan met deze zak over een paar boomstammen springen”.