AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Volgens de mormoonse kerk zijn hun zendelingen die uitgezonden worden om de boodschap te verspreiden zeer effectief. Maar daar zijn flinke kanttekeningen bij te maken. Volgens gegevens uit de jaren negentig is maar 75 procent van alle mormoonse zendelingen die voor twee jaar naar het buitenland gaan, succesvol. De helft daarvan is daarna nog steeds actief als officiële zendeling nadat zij de zendingsperiode erop hebben zitten.

Een kwart van alle uitgezonden mormoonse zendelingen haalt het dus niet en vertrekt voortijdig naar huis. Ook is het zo dat 50 procent van deze laatste categorie binnen twee jaar na terugkomst de mormoonse kerk helemaal voor gezien houden. Men zou zeggen dat door twee jaar zendingservaring juist geharnaste mormonen uit de grond gestampt worden, maar voor ruim 12 procent van alle zendelingen gaat dit dus niet op.

Op de website http://www.ldschurchtemples.com/statistics/ is te zien dat er eind 2010 wereldwijd ruim 14 miljoen mormoonse kerkleden waren, waarvan meer dan 52.000 missionarissen, opgeleid in 15 opleidings- en trainingscentra. De mormoonse kerk is de afgelopen jaren, met name in de jaren negentig, explosief gegroeid, vooral in de derde wereld. Zendelingen zijn actief in praktisch alle landen van de wereld. Maar in de afgelopen tien jaar is de groei afgeremd.

Wereldwijd groeide de kerk in 2005 met meer dan 240.000 mensen. Dat komt neer op vijf bekeerlingen per zendeling per jaar of ruwweg 10 bekeerlingen per missie. Voor de afgelopen jaren golden soortgelijke cijfers. De 25 procent die er voortijdig de brui aan geeft komt neer op ongeveer 13.000 mislukte missies en de nodige teleurstelling bij de families. Dat zijn aanzienlijke cijfers.

Maar de mormonen vinden dat ruim 40.000 succesvolle missies van de in totaal 52.000 missies een excellent resultaat is. Wat echter niet verteld wordt is dat het aantal jonge zendelingen die de kerk vaarwel zeggen drastisch is gestegen de afgelopen jaren. Inmiddels zouden het er meer dan 33.000 zijn die de mormoonse kerk definitief vaarwel hebben gezegd.
Daarentegen staat ook dat de instroom hoger ligt dan de uitstroom. Er komen meer mormoonse bekeerlingen bij, dan dat er uitstromen. Volgens de Church’s Member and Statistical Records Division maken het aantal ouderen 64% uit van het totale aantal kerkleden. Daar moet van gezegd worden dat bijna 80% van deze leden als ‘inactief’ worden beschouwd.

De socioloog Armand Mauss schat dat de helft van alle bekeerlingen in de Verenigde Staten binnen een jaar niet meer in de kerk komt en dat 75% van alle buitenlandse bekeerlingen binnen een jaar er de brui aan geeft.
Zie ook: http://www.mormonwiki.org/Population_and_growth_rate. Wat er dus gebeurd, is dat de kerk cijfers achterhoudt die aantonen dat bekeerlingen de kerk nog massaler en sneller verlaten dan de missionarissen zelf.

De 240.000 nieuwe leden zijn voor het grootste deel niet-Amerikanen. Schattingen zijn ongeveer van 60% tot 75% die in het buitenland geworven worden. Maar als 60% tot 75% van 240.000 leden de kerk binnen een jaar verlaat, betekent het dat ongeveer 40.000 van de 240.000 binnen de kerk blijft. Verder: als 50% van de rond 95.000 Amerikaanse bekeerlingen de kerk vaarwel zegt, betekent dit slechts een netto groei van 48.000 nieuwe leden.

De mormoonse kerk groeit dus nog wel, maar niet zo snel meer. En vooral tegen hoge kosten. De investeringen die gedaan worden in de opleiding van nieuwe zendelingen zijn hoog.

Lienden, 17 december 2011