Het is sommige Amerikanen nu wel duidelijk geworden dat ze geen wonderen moeten verwachten van het feit dat de Republikeinen door de verkiezingen de meerderheid hebben gekregen in Washington.


Blijkens een uitvoerig rapport van ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ (Phoenix, Arizona) is het aantal Republikeinen niet groot genoeg in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ze kunnen de stroom van socialistische wetten, die de Democratische regering (de ‘Clintonistas’) over het land heeft uitgestort, niet zomaar ongedaan maken.

De Amerikaanse president blijft de media vertellen dat het verdedigingsapparaat van de V.S. beter is dan ooit, en dat de economie in sterke mate bezig is het land grote welvaart te bezorgen.
(Dit zijn leugens(, zegt Donald McAlvany. (De Amerikaanse strijdkrachten zijn nog nooit zo zwak geweest in vergelijking met de Russische(. (De economie heeft in da afgelopen vijf jaar erger geleden dan ooit sinds de grote depressie( (allerlei bedrijven en banken zijn bankroet gegaan, kleine zaken zitten diep in de schuld).

Het Amerikaanse volk heeft de regering in Washington verteld dat het genoeg heeft van het ondergraven van de traditionele waarden en haar vrijheid.
Maar de overwinning van de Republikeinen is slecht een tijdelijke tegenslag voor de marxisten en hun enorme bureaucratische apparaat. Vergeet niet dat de Clintons nog steeds in het Witte Huis zitten met hun kameraden.
Behalve de socialisten zijn daar humanisten, de volgelingen van ‘de Nieuwe Wereldorde’, de manipulerende advocaten, journalisten, opvoeders, acteurs, enz.

Sinds de Kennedy/Johnson-tijd zijn er tienduizenden wetten en voorschriften gemaakt die met de beste wil van de wereld niet in twee jaar vernietigd kunnen worden. Bovendien, slechts een klein deel van de gekozen nieuwe politici is conservatief.
De meesten zijn gematigd en sommigen zijn liberaal. Zij zullen hoogstens bereid zijn tot het afremmen van de regeringsmaatregelen. Met andere woorden: de Amerikanen kunnen niet door dik en dun op die mensen rekenen…

Reeds de Republikeinse president George Bush heeft in zijn tijd vele socialistische wetten zonder aarzelen ondertekend.
Vooraanstaande Republikeinen hebben zelfs geholpen Oliver North te verslaan tijdens de verkiezingen (North werd door het weekblad ‘Newsweek’ de held van de christenen genoemd).

De nieuwe leider van de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich is een vriendje van de Rockefellers. Hij heeft zich openlijk bereid verklaard tot een compromis met de Democraten, net als president Clinton zei bij zijn verkiezing…

Donald McAlvany herinnert eraan dat in de Amerikaanse geschiedenis de Republikeinen altijd het onderspit delven, vroeger of later, als zij niet trouw blijven aan hun principes. En dàt is waar het nu grotendeels aan ontbreekt.