De vierde ‘Wereld vrouwen conferentie’ van de Verenigde Naties heeft wijd en zijd de aandacht getrokken. Enige duizenden vrouwen kwamen in Peking (nota bene) bij elkaar, met delegaties uit 189 landen, om een stroom van voorstellen te bespreken. Deze voorstellen kwamen van haatsters van God en gebod, mannen en huwelijken, met alle gevolgen van dien.

De voorstellen dreigen van de hele wereld een volslagen Sodom en Gomorra te maken, waar alles wat goed is slecht wordt genoemd, en omgekeerd.

De regeringen van de wereld worden aangeraden de mensen te dwingen alle beroepen, bedrijven enz. op te splitsen in ‘fifty-fifty’, dus net zoveel mannen als vrouwen aan het werk. Hoewel vele vrouwen dit niet leuk vinden.
Aldus ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, RSA).

Andere consequenties in de praktijk van het leven: 52% van de succesvolle vrouwen in de V.S. zijn gescheiden of ongehuwd (aldus ‘The Wall Street Journal’). Feministen zijn niet populair meer (zegt een enquête in hetzelfde blad), want velen van hen maken vaak ruzie, hebben geen gevoel voor humor, gebruiken hun ellebogen enz.

Onder de deelneemsters bevonden zich ook de Zuidafrikaanse communisten Nkosazana Zuma en Frene Ginwala (leden van de regering).
De conferentie (4-15 september) was een opvolgster van de ‘Bevolkingscon­ferentie’ in Caïro een jaar geleden.

De V.N. noemt beide conferenties ‘mijlpalen voor de toekomst van de mensheid’. In Caïro werd reeds gesteld dat honderden miljoenen echtparen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika onder het gezag van de ‘bevolkingscontrole’ moesten komen, vrijwillig of gedwongen; anders zouden ze geen steun meer ontvangen.
Nu is openlijk gezegd (in Peking) dat ‘men’ voor abortussen en sterilisatie is. Vrouwen moeten op verzoek in sperma-centrales bevrucht worden in plaats van in huwelijken. Die wil ‘men’ feitelijk afschaffen, behalve als echtparen van hetzelfde geslacht zijn.

De gezamenlijke verklaring van de vrouwen zit vol met ‘vingerafdrukken’ van de radicale Amerikaanse feministe Bella Abzug (oud 74 jaar), gewezen lid van het congres in Washington, openlijke bewonderaarster van Jozef Stalin. Ze is anti-man, anti-kinderen, anti-gezin, anti-godsdienst. Ze heeft geen bezwaar tegen buiten-echtelijke relaties, lesbische verbintenissen enz.
Dat zou ‘men’ het liefst al in het jaar 2000 voor elkaar willen hebben, van ‘bovenaf’ geregeld en doorgedreven.

Hun droombeeld van een ‘Nieuwe Wereld’, een ‘Nieuw Tijdperk’, met ‘nieuwe leefvormen’ en een ‘modern’ personen- en familierecht. Het is allemaal revolutionair, maar ‘men’ spreekt van ‘vloeiend’ of ‘omni-sexueel’, verteld dr.Collin Ryford in een publicatie van de ‘Traditional Values Coalition of New Zealand’.

Hij haalt artikelen aan uit ‘World’ en ‘Eastern Express’ waaruit blijkt dat heel kleine ongeboren kinderen in Rood-China op de menukaarten van sommige restaurants voorkomen.
Een journalist, die een onderzoek instelde, kreeg in een ziekenhuis een glazen pot met tien stuks aangeboden ‘voor consumptie’…
In dat land werd de vrouwenconferentie gehouden!

Geen mens sprak daar over Genesis 1:27 waar staat dat God de mens schiep naar Zijn beeld – man en vrouw. Of Mattheüs 19 waarin God sprekt over het verenigen van Man en vrouw.
Galaten 6:7 waarschuwt dat God Zich niet laat bespotten! Daarom moest men in Peking niets hebben van de ‘fundamentalisten’.