Den Haag Naast het sofinummer en het minder bekende A-nummer krijgt iedere Nederlander als het aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt ook een overkoepelend Burgerservicenummer (BSN).
Dat blijkt uit informatie op de website van de ICTU, de ICT Uitvoeringsorganisatie van de overheid.

Het nieuwe registratienummer is volgens bronnen bedoeld om klantvriendelijker te werken en het overheidsinstanties makkelijker te maken onderling gegevens uit te wisselen. Zo houdt het Burgerservicenummer de belofte in dat burgers en bedrijven niet langer bij verschillende instanties dezelfde gegevens hoeven aan te leveren. Het BSN is niet te herleiden tot beschrijvende informatie over personen. Het geeft alleen aan wie iemand is en niet wat iemand mag. Het nummer moet het ambtenaren makkelijker maken burgers te herkennen tijdens de interactie met de overheid. Dat moet leiden tot een betere dienstverlening en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

Een advies van een commissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken bestaande uit vertegenwoordigers van acht departementen onder leiding van oud-minister Ed van Thijn wordt volgens bronnen binnen enkele weken door de Tweede Kamer besproken en ligt nu bij de ministerraad. (svm)
Aldus de Automatiseringsgids van 6 september 2002.