Op 25 mei as. vindt de zgn. ‘World Invocation Day’ plaats.
Wereldwijd worden alle mensen van goede wil op deze dag aangespoord ‘De Grote Aanroeping’ op te zeggen. Iedereen, ongeacht godsdienstige afkomst of religieuze achtergrond, kan deze ‘Grote Aanroeping’ meebidden of mediteren.
In de aanroep wordt een godheid uitgenodigd om naar de wereld neer te dalen.
Alle godsdiensten ter wereld verwachten een soort messias en daarom mag iedereen ‘De Grote Aanroeping’ opzeggen.


Deze wereldwijde happening is georganiseerd door World Goodwill, een instelling nauw verbonden met de Lucis Trust in New York.

De Lucis Trust is begin jaren twintig opgericht door de occultiste en theosofe Alice Bailey die in haar werken een Wereldleraar, een Wereld Spiritueel Leider aankondigde.
Voordat het zover is moet het merendeel van de mensheid overtuigd zijn van Zijn komst.
Aanhangers met fundamentalistische uitgangspunten, of dit nu bijvoorbeeld christenen, moslims of hindoes zijn, worden gezien als een gevaar en een hindernis voor de komst van deze Wereldleraar die de mensheid wil overschaduwen met het Christus bewustzijn. Alleen op deze manier kan de wereld rijp gemaakt worden voor de overgang van het Vissen Tijdperk naar het Tijdperk van de Waterman, de New Age.

World Goodwill heeft filialen in London en Genève van waaruit de ‘Wereld Aanroepings Dag’ georganiseerd wordt.
Deze dag maakt deel uit van een drietal feesten die binnen de New Age beweging gevierd worden.
Ten eerste het paasfeest, dat niets meer met de opstanding van Christus te maken heeft, maar met het feest van de volle maan; het ‘Wesak feest’, dat een maand na het paasfeest gevierd wordt.
Het ‘Wesak feest’ is het grootste Boeddhistische feest in het oosten. En als laatste het sinds 1952 ingestelde ‘Christus Festival’ oftewel de ‘Wereld Aanroepings Dag’ jaarlijks op 25 mei.

De aanroep die eindigt met “Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth”, betekent volgens Bailey en ingewijde New Agers niets anders dan de installering van een New Age koninkrijk op aarde, geleid door een geestelijk wereldleider (de Christus) die korte metten zal maken met alle onverdraagzaamheid, oorlogen en ellende.
Het informatiefoldertje van World Goodwill komt er openlijk voor uit. De ‘Grote Aanroep’ is bedoeld om een nieuwe beschaving en een nieuwe cultuur met een nieuwe spirituele dimensie aan te kondigen.
“Er is een goddelijk Plan in de Kosmos waar wij allen deel van zijn. Menselijke instellingen zijn onvoldoende om de problemen van de mensheid op te lossen”. Daarom moet er een spiritueel leider, een Avatar, op aarde komen. “Hij zal een Nieuwe Wereldorde opbouwen en de sociale structuur reoganiseren”, aldus Bailey in een van haar werken..

Dit zijn geen hersenspinsels van een stel New Age fanatici, dít is bittere ernst. Alice Bailey heeft alles in detail beschreven hoe de terugkomst van de Christus plaats zal vinden. Zij sprak daarbij van een ‘reinigingsactie’. Wat bedoelt zij daarmee? Wat voor misdadige plannen steken hier achter?

Het Katholiek Nederlands Persbureau gruwt van dit levensgevaarlijke heidendom. Kan het zijn dat hier de rode loper voor de antichrist en de valse profeet uitgerold wordt?

“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht”. (Efez.6:12). Ondanks alle occulte New Age woelingen kunnen christenen verzekerd zijn van redding in Hem die ons liefheeft.

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere”, Rom. 8:37-38