Robert Spencer

Natuurlijk hadden ze helemaal niet ingehuurd moeten zijn, maar het Verenigd Koninkrijk moest (evenals de VS) zo nodig “verscheidenheid” in de politiemacht hebben. En natuurlijk zou niemand het aangedurfd hebben om na te gaan of toekomstige agenten sympathieën hadden voor de globale jihad. Het feit dat in plaats van ontslag, gevangenisstraf en uitzetting uit het land, zij hun plaats behouden bij de politie, is slechts één voorbeeld van de op zelfmoord gerichte krankzinnigheid die in deze tijd in het Westen heerst.

“Fanatiekelingen van de Al Qaida die bij de politie werken (die men echter niet durft te ontslaan)”, schrijft Stephen Wright in de Daily Mail.
Niet minder dan acht agenten en burgers werkzaam bij de politie worden verdacht van banden te hebben met extremistische groepen inclusief Al Qaida.
Van sommigen gelooft men dat zij deelgenomen hebben aan opleidingskampen voor terroristen in Pakistan of Afghanistan.
Hun namen komen voor op een geheime lijst van radicalen van wie men zegt dat zij werkzaam zijn in de hoofdstedelijke en andere politiekopsen.

Het dossier is opgesteld uit vrees dat personen die banden hebben met islamextremisten gebruik maken van pogingen van de politie om meer allochtonen op te nemen.
Verbazingwekkend genoeg, zijn velen van de vermoedelijke jihadstrijders niet ontslagen omdat – naar men beweert – de politie geen wettig handvat heeft om hen te ontslaan.
Een in het Zuid-Oosten werkende agent die men verdenkt van sympathieën voor de jihad heeft zijn baan  mogen behouden ondanks het feit dat hij betrapt is op het verspreiden van internetbeelden van onthoofdingen en bomaanslagen op wegen in Irak.
Hij zou aangevoerd hebben dat hij de discussie over de oorlog heeft willen ‘aanwakkeren’.

Officiële rapporten van de inlichtingendienst waarin bezorgdheid geuit werd over de achtergrond van politiepersoneel kunnen niet gebruikt worden om hun ontslag te rechtvaardigen, zeiden bronnen.
In plaats daarvan worden personeelsleden die onder verdenking staan on-officieel geweerd van werk op gevoelige posten en hun gangen worden nauwkeurig nagegaan. Men wijt het aan het streven naar politiek correct handelen dat besloten is hen niet te ontslaan.

Allerwegen leeft de vrees dat “slapende” leden van Al-Qaida met lange adem proberen te infiltreren in andere organisaties in de publieke sector in het Verenigd Koninkrijk.