In mei van dit jaar is Fjodor Ladygin, tot voor kort hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Russische leger (GRU), opgevolgd door generaal-kolonel Valentin Korabjelnikov.
Generaal Ladygin heeft de GRU geleid vanaf 1992. Hij heeft volgens Russische persberichten nooit veel te doen gehad met de operationele kant van het werk van de GRU, maar had voor zijn benoeming vooral naam gemaakt als een uitstekend analist. Vanaf 1987 tot 1990 stond hij aan het hoofd van het Directoraat voor Informatie van de GRU.


Daaropvolgend was hij twee jaar actief als hoofd van het Directoraat voor Juridische Zaken van de Generale Staf, dat overigens geen deel uitmaakt van de GRU. Dat directoraat hield zich bezig met internationale verdragen en wapenbeheersingsover­eenkomsten.

Generaal-kolonel Korabjelnikov, de nieuwe chef, heeft gediend bij het Directoraat Operaties van de GRU. Hij heeft zich in de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de gebieden die vroeger tot de Sovjetunie behoorden, waaronder Tsjetsjenië. Volgens niet-officiële bronnen was het Korabjelnikov die enige tijd geleden de liquidatie van de Tsjetsjeense leider Dzjochar Doedajev heeft gepland.

Na de ineenstorting de communistische regering heeft de KGB talrijke veranderingen moeten ondergaan. De naam is veranderd, directoraten zijn bijeen gevoegd, enige interne hervormingen hebben plaatsgevonden. Maar feitelijk is er qua werkwijze weinig veranderd.
De GRU daarentegen, heeft alle klappen sinds de val van het communisme overleeft. Begin 1994 werd er nog een netwerk van GRU spionnen in de voor-malige DDR opgerold.
Ook de gevreesde Spetsnaz sabotage-eenheden, onder commando van de GRU, met in totaal 25.000 man, hebben alle stormen van de afgelopen jaren overleefd. De chef van de GRU is ondergeschikt aan de chef van de Generale Staf en de minister van defensie. Tussen de KGB en de GRU heeft altijd een grote rivaliteit bestaan.

Het zwaartepunt van de GRU is technologische spionage en spionage binnen de NAVO landen en hun strijdkrachten. Uit het jaarverslag van het Duitse ‘Bundesamt für Verfassungsschutz’, blijkt dat de GRU in West Europa nog steeds actief is. Het NAVO hoofdkwartier en de militaire samenwerking tussen de West-Europese landen is anno 1997 nog steeds het belangrijkste aandachtspunt van de GRU.