Nieuwe media studiedag 2014

Studiedag nieuwe media

De moderne media brengen een verandering teweeg in de manier waarop informatie tot ons komt. Met de komst van de Smartphone en de sociale media is er een enorme informatiestroom beschikbaar. We zien dat de ‘oude media’ zoals kranten hun lezerspubliek verliezen en dat de burger meer en meer digitaal zijn informatie zoekt.

Media

Het begrip ‘nieuwe of sociale media’ wordt vaak gebruikt in relatie tot de digitale media. Echter, het omvat ons inziens ook de alternatieve informatie die beschikbaar komt via de digitale media en met name internet. De nieuwe media zijn vaak aanvullend, soms tegenstrijdig en soms onthullend. Met name het onthullende aspect is bekend door onder andere klokkenluiders zoals Julian Assange van Wikileaks, Edward Snowden. Dichter bij huis kennen we ook de klokkenluider Paul van Buitenen die informatie over fraude en onregelmatigheden binnen de Europese Commissie naar buiten bracht. Ook in Nederland kennen we een aantal klokkenluiders zoals Ad Bos (Bouwfraude).

Vaak zijn alternatieve (digitale) media aanvullend op de Main Stream Media (MSM) en berichtten veelal vanuit een ander perspectief over de nieuwsfeiten.

Studiedag: “De blikopener van de Nieuwe Media”

Op zaterdag 29 november 2014 organiseerde Het KNP een studiemiddag rondom het thema Media. Aan de hand van twee lezingen en een forumdiscussie werd nagedacht over hoe media in het algemeen en alternatieve media van invloed zijn op onze beeldvorming (zowel positief als negatief).

In Lezing 1. werd een korte inleiding gegeven op de media, zowel oude als nieuwe. Waarbij wordt gekeken naar voordelen en nadelen van beide. Deze lezing met de titel: “Oude of nieuwe media: op weg naar het informatieparadijs?”  werd uitgesproken door drs. R.J. Bleeker en is hier te beluisteren:

Tijdens lezing 2. werd ingegaan op de vaak subtiele manipulatie van de beeldvorming tot aan totalitaire censuur en propaganda toe. Onderliggende belangen overschaduwen soms de onafhankelijkheid van de informatieverstrekking. Wat zeggen anderen over hetzelfde onderwerp? Wat krijgt u waarom, hoe, wanneer en van wie te lezen?

Deze lezing werd uitgesproken door Dhr. A.B. Hofstede, MD, MBA, BLL. Hij spreekt deze lezing uit onder de titel: “Ziet u watt u leest? ”

Dhr. Hofstede is de auteur van de website Het Haagse Complot
Zijn lezing is in onderstaande youtube video te beluisteren/bekijken: