In het proces van de ‘hervorming’ van Zuid-Afrika krijgen steden, straten, dammen en luchthavens  andere namen. Pietersburg heet nu Polokwane; Stanger  is KwaDukuza geworden en Pretoria zo goed als zeker Tshwane. Nog 50 hernoemingen zijn te verwachten. In Pietermaritzburg hebben ongeveer 19 straten andere namen gekregen. In Kaapstad krijgen 37 straten andere namen. En in Durban hebben 181 voorstellen voor 181 nieuwe namen aanleiding gegeven tot felle protesten van Engelsen, Afrikaanders, Zoeloes en Zuid-Afrikanen afkomstig uit India. De luchthaven van Johannesburg heet nu ‘O.R. Tambo International Airport’.  En men vraagt zich af: Zal Kaapstad herdoopt worden tot iKapa en Johannesburg in eGoli?

Straten en gebouwen worden genoemd naar ANC-helden, als Steve Biko, een leider van de Zwarte Bewustwording, die tijdens de ‘strijd’ in de gevangenis stierf; of Chris Hani, het vermoorde hoofd van de Communistische Partij; of wijlen Joe Slovo, de leider van de SACP, die men een kolonel van de KGB noemde, die terreuraanslagen beraamd had; en talloze minder bekende figuren. John Steenhuisen de leider van de Democratische Alliantie in de gemeenteraad van Durban zei: “ De manier waarop het ANC ons zand in de ogen strooit kan niet onbeantwoord blijven. Zij gebruiken hun meerderheidspositie in de raad als een bot instrument om hun wil en enge partijpolitieke belangen erdoor te drukken. ”Tony Leon, de vroegere nationale leider van de Democratische Alliantie, noemt de nieuwe lijst namen “een schurkengalerij van revolutionairen uit de Derde Wereld.” Zelfs Bevrijdingstheologen worden begunstigd met straatnamen, o.a. wijlen de Katholieke Aartsbisschop Denis Hurley en wijlen Dr. Christiaan Beyers Naudé, eens hoofd  van de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken (SACC). Namen van Zoeloes moeten ook verdwijnen, zoals die van Prinses Magogo, de moeder van de leider van de Inkatha-partij, naar wie een stadion genoemd is en de Mangosuthu Snelweg, die naar Buthelezi zelf heet. Dit houdt verband met het feit dat de Chosas in het ANC de dienst uitmaken.

De geschiedenis van Zuid-Afrika wordt uitgewist.
Ds. Shaun Wilcock, voorganger van de bijbelgetrouwe  Kerken in Durban zegt: “De regerende zwarte marxistische ANC (Afrikaans Nationaal Congres) is gestadig en doelbewust bezig met het wissen van de geschiedenis van Engelse en Afrikaanse Zuid-Afrikanen. Dit is duidelijk in de praktijk te zien in het recente ‘proces van naamswijzigingen’ in het hele land. De meeste grote en kleine steden in Zuid-Afrika zijn door Engelsen en Afrikanen – de beide ‘blanke stammen’ ontworpen  en gebouwd. Derhalve is het niet verbazend dat de steden en straten en gebouwen grotendeels vernoemd zijn naar blanke leiders en helden uit het verleden. Desniettemin heeft Zuid-Afrika ook altijd prachtige namen in de zwarte talen gehad. Maar dit is niet goed genoeg voor het ANC Het is begonnen met een bewust beleid van wat zij ‘transformatie’ noemen… gedenktekenen aan Engelse en Afrikaanse Zuid-Afrikanen opruimen, steden en straten hervernoemen naar hoofdzakelijk ‘terreurhelden’  van het ANC en anderen. Daarachter zat het plan om de geschiedenis van de blanken in Zuid-Afrika uit te wissen om het te doen voorkomen alsof ze daar nooit geland zijn en nooit iets gepresteerd hebben.”

De geschiedenis van het christendom uitwissen
Karl Marx heeft eens gezegd dat het eerste slagveld  de herschrijving van de geschiedenis inhoudt. In ‘het nieuwe Zuid-Afrika’ wordt de geschiedenis nu in twee tijdperken verdeeld. Alles wat vóór 1994 gebeurd was ‘onrecht’, terwijl alle geschiedenis na 1994 geroemd wordt als ‘trots Zuid-Afrikaans’. De preambule van de Grondwet van Zuid-Afrika begint zo: “Wij, het volk erkennen het onrecht uit het verleden.” Deze woorden vormen het uitgangspunt van het ‘Nieuwe Zuid-Afrika’. Alle generaties  die het land tot ontwikkeling gebracht hadden vóór het ANC aan de macht kwam worden beschuldigd van ‘onrecht’.

Deze bewering is niet alleen onwaar; zij legt ook smaad op God en Christus. Weliswaar zijn er goede en slechte tijden geweest, maar Zuid-Afrika is grotendeels gevormd door het geloof in Jezus Christus en kon daardoor een bloeiende Christelijke beschaving creëren. Jezus zegt in Openbaring 21 : 5: “Ziet Ik maak alle dingen nieuw.”  Derhalve transformeert Hij alles grondig wat Hij aanraakt. Toen Hij naar het Afrikaanse continent kwam bracht Hij er beschaving.. Hij stichtte kerken, zendingsposten, ziekenhuizen, universiteiten, onderwijs, vrije onderneming, moderne wetenschap en welzijnszorg.. Hij onderwees grotere eerbied voor  het leven. Hij heeft velen bevrijd uit de slavernij van toverij, demonen en amuletten. Hij verloste hen van bijgelovige angsten en verlammend geloof in de magie. Vandaag de dag heeft Zuid-Afrika wegen, spoorwegen, havens, vliegvelden, elektriciteit en computers. Het heeft een vaste voedselvoorziening. Het heeft leraren, bedrijfsleiders, dokters, professoren en zakenmensen met een hoger niveau dan alle landen ten zuiden van de Sahara. Binnen een eeuw kwam Zuid-Afrika uit het stenen tijdperk  naar de eeuw van de ruimtevaart met veel goodwill en financiën van de blanken.

De almachtige God eert hen die Hem eren. Toen Jan van Riebeeck in 1652 naar deze verlaten stranden kwam bad hij dat God hem en zijn volk zou willen helpen “de ware Gereformeerde Christelijke religie te vestigen en uit te breiden…. Tot lof en eer van Zijn Naam.” De geest van dit gebed heeft  de geschiedenis van Zuid-Afrika voor een belangrijk deel gestempeld. In een onvruchtbaar land ontvolkt door oorlog, hongersnood en dood, ontstonden maïsakkers, supermarkten, goudmijnen en woonwijken.  Grote aantallen zwarten trokken erheen en zijn toegenomen tot bijna 50 miljoen. Inderdaad zijn velen voorspoedig geweest.

Pretoria
Hoewel men dient te eren wie ere toekomt, probeert de Zuid-Afrikaanse overheid nu de geschiedenis van de blanken uit te wissen door de namen van haar eigen volk op te dringen. Een belangwekkend voorbeeld is Pretoria. Deze stad vol geschiedenis is in 1855 gesticht en genoemd naar Andries Pretorius, de Christelijke voortrekkersleider die leefde van 1798 tot 1853. Reeds vóór de machtsovername door het ANC, was Pretoria bestemd om van de kaart geveegd te worden. In 1987 verklaarde de bevrijdingstheoloog Dr. Allan Boesak, toen hij zich uitsprak tegen de apartheid en het toekomstige tijdperk onder de ANC het ‘nieuwe Jeruzalem’ noemde: “Nee, het Nieuwe Jeruzalem is geen toekomstige wereld elders. Neen, het Nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel in deze werkelijkheid;deze Stad hoeft niet te wachten op het hiernamaals. Dit nieuwe Jeruzalem zal verrijzen uit de as van alles wat nu Pretoria heet.”

Daarom werd op 5 december 2000 Pretoria symbolisch in de as gelegd en de megacity Tshwane gesticht. Zij werd vernoemd naar een mythisch stamhoofd dat waarschijnlijk 200 jaar geleden in de omgeving woonde, hoewel “sommige Ndebele-koningen nooit van hem gehoord hebben.” Maar de gemeenteraad van de stad Tshwane zegt “dat de meest aannemelijke verklaring is, dat de naam  afgeleid is van het Setswana-woord ‘tshwana’, dat een zwarte koe betekent. In een tijd van droogte en hongersnood werd een zwarte koe gebruikt als hoofdonderdeel van het ritueel voor het maken van regen, waarin water gehaald werd uit de hoofdrivier die door de omgeving stroomt en gesprengd werd op een zwarte koe. Men liet dan de koe vrij grazen, in het geloof dat waar de koe ook graasde het land vruchtbaar zou worden en het zou regenen.” Derhalve betekent tshwane ‘de plaats van de zwarte koe’. In weerwil van deze verklaring heeft de overheid een standbeeld voor stamhoofd Tshwane (kosten: miljoen rand) opgericht dat, als voorstelling van het heidendom dichtbij het standbeeld van Paul Krüger, de christelijke president van de Zuid-Afrikaanse republiek.

Eert hen die bouwen
Het African National Congress kwam in 1994 aan de macht en kreeg daarmee alle kansen om steden, dammen, scholen, ziekenhuizen en wegen te bouwen waaraan zij de namen van haar geëerde leden kunnen geven. Derhalve  is er geen noodzaak om historische figuren hun eer te ontroven; evenmin is het nodig om God Zijn eer te ontroven. Het ANC heeft het rijkste en machtigste land ten Zuiden van de Sahara geërfd en Thabo Mbeki, de president van het land wordt beschouwd als de grootste leider in Afrika.

Laten wij de grote daden uit het verleden eren, degenen die ze gedaan hebben gedenken en de Hemel ervoor danken. God geeft Zuid-Afrika ruime kansen om hen na te volgen en hen eren die ze doen en Hem danken voor al Zijn zegeningen.