Vermaarde Chinese huiskerkleider overleden

China – Allen Yuan, een steunpilaar van de Chinese huiskerkbeweging, is op 16 augustus overleden in een ziekenhuis in Peking. Hij is 91 jaar geworden. Yuan heeft vele jaren om zijn geloof geleden in heropvoedingskampen. Tot aan zijn dood ondervond hij tegenwerking van de Chinese overheid. De sobere begrafenis vond plaats op vrijdag 19 augustus in het bijzijn van zijn weduwe Alice. Zij was blij dat haar man na een lang leven van verdrukkingen bij zijn Heer was thuisgekomen. Behalve zijn vrouw laat Yuan zes kinderen achter.

Zijn tweede zoon, Yuan Fu Sing, heeft de leiding over de huisgemeente. Toen de communisten in 1949 aan de macht kwamen vluchtten veel voorgangers en zendelingen het land uit. Yuan kreeg aanbiedingen uit Indonesië en andere landen om een gemeente te leiden, maar hij wees ze allemaal af. “Waarom zou ik naar het buitenland gaan?”zei hij tegen een medevoorganger in Peking. “God heeft me geroepen om Hem in China te dienen, dan zal Hij ook voor me zorgen.” Vanaf 1986 heeft Open Doors Yuan van bijbels voorzien. (Open Doors)

Vietnamese predikant krijgt amnestie

Ho Chi Minh-stad – De internationaal bekende mennonietenpredikant ds. Quang, die tot drie jaar hechtenis was veroordeeld wegens “hinderen van ambtenaren in functie”, is op 30 augustus plotseling vrijgekomen wegens amnestie. Op 8 juni 2004 werd Quang gearresteerd omdat hij ambtenaren in functie (twee politieagenten in burger) zou hebben gehinderd bij de uitoefening van hun beroep (toen ze zijn kerk binnendrongen en zijn medewerkers lastig vielen). In werkelijkheid fotografeerde hij hen toen ze zijn kerk binnendrongen op zoek naar bewijsmateriaal om de kerk te kunnen sluiten. Quang, wiens gezondheid tijdens zijn gevangenschap hard was achteruitgegaan, woont nu weer bij z’n vrouw en drie kleine kinderen in z’n vernielde kerk in Ho Chi Minh-stad. Vorige maand is de pastorie op last van de overheid gesloopt, waarbij de aangrenzende kerk zwaar beschadigd raakte. Van de zeven mensen die op 8 juni 2004 in de kerk van Quang gearresteerd werden, zit nu alleen Pham Ngoc Thach nog vast. (Compass Direct)

Christelijke lectuur vernietigd in Oezbekistan

Oezbekistan – Een rechtbank in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, heeft opdracht gegeven tot de vernietiging van zo’n zeshonderd christelijke pamfletten die bestemd waren voor kinderen. In juli werd een aantal boeken, waaronder nieuwe-testamenten, in beslag genomen. De rechter in Tasjkent beval op 12 augustus dat deze moesten worden overhandigd aan het Comité voor Godsdienstzaken in de stad. De vier baptisten die schuldig werden bevonden aan het ‘illegaal’ invoeren van de boeken kregen ieder een bekeuring van omgerekend ruim dertig euro, aldus plaatselijke baptisten. Het Comité voor Godsdienstzaken heeft toegegeven dat soms religieuze lectuur is vernietigd, maar dat waren vergissingen. Wij zijn tegen het vernietigen van boeken”. Baptisten uit de hoofdstad van Oezbekistan klagen dat hun het recht om bijbels en christelijke boeken te ontvangen en te verspreiden, ontzegd wordt. (Forum 18)