Recentelijk hebben in Zuid-Afrika drie belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden:
De eerste was de Conferentie  van de Machtigen. (17-19 april op een boerderij bij Greytown). Daar waren 60.000 mensen bij elkaar op initiatief en onder leiding van Angus Buchan (agrariër en schrijver van ‘Faith like Potatoes.’ Zij stonden van harte een opwekking voor.


De tweede  was het Nationaal Initiatief voor de Reformatie van Zuid-Afrika [NIRSA] (22-23 april in Boksburg). Deze conferentie was bijeengeroepen door Dr. Michael Cassidy van Africa Enterprise. 450 kerkleiders waren bijeengekomen voor vurig gebed en actie. Men vestigde grote aandacht op armoede, AIDS, misdaad, corruptie, de afbraak van het gezinsleven en angst voor vreemdelingen.
De derde was de Mars van miljoen Mannen  (10 juni in Pretoria). Deze was georganiseerd door de radiokomiek Desmond Dube. Vijfduizend mannen en vrouwen maakten een protestmars naar de Uniegebouwen om te protesteren tegen het hoge misdaadcijfer en de passiviteit van de overheid. De boodschap was helder: De secularisatie werkt niet. We moeten terug naar de Heere God. We moeten op Hem vertrouwen, Zijn Wet gehoorzamen en de Heiland Jezus Christus volgen. “Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.” (Spreuken 14 : 34)

Het eenparig genomen besluit  van al die mensen en hun miljoen sympathisanten  om zich in te zetten voor dit ideaal laat het grote verlangen van de Zuid-Afrikanen zien naar terugkeer tot een beschaving onder God. Immers de misdaad is zo ernstig toegenomen dat bijna elk gezin ermee te maken heeft. “In 2007-2008,” meldt Shaun Willcock van BijbelsePrediking en Pastoraat, “zijn  in Zuid-Afrika 31.000 moorden gepleegd op een bevolking van naar schatting 4,9 miljoen – 65,27  per 100.000 mensen. India is het enige land met een hoger aantal – 32.000. Maar India heeft een bevolking van 1,13 miljard; derhalve is de verhouding aanzienlijk minder ongunstig  lager dan die van Zuid-Afrika. “Dat is niet alles,”vervolgt Willcock; In dezelfde periode werden in Zuid-Afrika 54.000 vrouwen verkracht.  Dat is 115,8 op de 100.000. De statistieken zijn schrikbarend: meer dan 4,6 miljoen Zuid-Afrikanen zijn slachtoffers geweest van geweldsmisdrijven 1).
De gevangenissen van Zuid-Afrika zijn overvol met jonge mensen. “Van elke 100.00 mensen zitten er in Zuid-Afrika 348 in de gevangenis; de ratio is het hoogste in Afrika,“ schrijft Sue Blaine in het tijdschrift Business Day. 38 % is jonger dan 25 en zeer gewelddadig. 72% is veroordeeld wegens geweldsmisdrijven. Van de 163.000 gedetineerden hebben 53.000 hun definitieve vonnis nog niet ontvangen. Elk jaar zijn er wel 360.000 die tijdelijk vastzitten 2).
Een Wetenschappelijk Onderzoek naar Geweld op Staatsscholen, uitgevoerd door  het Centrum voor Rechtvaardigheid en het Voorkomen van Misdaad (CJCP)  heeft uitgewezen dat 1,8 miljoen van de 12 miljoen  leerlingen ( 15,3% in klassen 3-12) het slachtoffer zijn van geweld op school: verbale agressie en seksueel misbruik inclusief verkrachting. Ongeveer 10% van de ouders of verzorgers van schoolkinderen heeft ooit in de gevangenis gezeten en bijna 20% heeft een broer of zus in de gevangenis “Deze kinderen hebben misdadigers als voorbeelden”, zegt Patrick Burton van de CJCP. Verreweg de meeste slachtoffers van diefstal zijn kinderen. 19,5%  (tegenover 4,7%  volwassenen). 16,5% zijn aangerand, (tegenover 2,2% volwassenen) 3).

De twee gevaarlijkste beroepen in Zuid-Afrika zijn politieagent en agrariër. Op elke 100.000 inwoners zijn er 153 agenten vermoord en 313  agrariërs. In 2007 meldde  het Zuid-Afrikaanse Instituut voor Rassenrelaties dat tussen 1991 en 2006 bij 10.000 aanvallen op boerderijen 1564 boeren omgekomen zijn.  Ter vergelijking is de ratio over de hele wereld 5 op de 100.000 In de Verenigde Staten is dat cijfer 4 en in landen als Australië, Chili, Frankrijk e.a. 1 per 100.000. Hoe waar is het woord van de wijze koning Salomo:
“Omdat niet haastelijk het oordeel over  de boze daad geschiedt, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen.” (Prediker 8: 11)

Ondanks de bedreiging voor de voedselvoorziening  van Zuid-Afrika zei President Thabo Mbeki op 2 mei 2008 tot 14 religieuze leiders dat hij er zich niet voor schaamt achter President Moegabe  te staan 4). Hoe?  De boeren van Zimbabwe zijn van hun land verdreven. De bevolking lijdt honger. Van de 12 miljoen zijn er  5 miljoen het land uitgevlucht. Het land wordt verscheurd door geweld en lijdt onder een gierende inflatie. Moegabe  heeft zelfs de oorlog verklaard aan zijn volk in het geval het in de 2e verkiezingsronde op 27 juni voor de oppositie zou stemmen 5). Evenwel bereidt de Zuid-Afrikaanse regering de onteigening voor van de grond van de blanke boeren Een Onteigeningswet is ontworpen; als deze in juli 2008 in werking treedt zal de regering bouwland en  alle bezittingen in het openbaar belang en voor openbare doelen kunnen onteigenen. Eigenaren zullen geen wettelijk recht hebben om de aangeboden prijs te betwisten 6). Dit is ‘wettelijke diefstal,’ zegt de Transvaalse Boerenbond (TAU). De ‘teruggave’ van land heeft al  tekorten aan voedsel veroorzaakt en voedsel moet nu ingevoerd worden. In 1994 had Zuid-Afrika tussen 60.000 en 65.000 agrariërs; nu zijn er nog slechts 40 à 45 duizend. De TAU meldt dat “in het Levoeboe gebied- de ‘fruitkorf ‘ van Zuid-Afrika, waar de zwarten aanspraak maken op alle bedrijven de productie teruggevallen is van 300 tot 60 ton per week.” 7). Maar nu zij het land met succes hebben opgeëist, gaan de nieuwe eigenaars de bijbehorende verantwoordelijkheden uit de weg. Een boerin schrijft: “Ik ben geen politica, maar ik blijf op een boerderij die reeds opgeëist is, en ik huur een andere die ook opgeëist is. Geen van de eisers  wil er op wonen Zij verpachten die weer aan mij voor een belachelijk lage prijs. Zijzelf willen er niet blijven. Zij hebben daarentegen gezegd dat wij de boerderij vijf jaar konden huren en de eerste optie hebben om de plaats terug te kopen!!!

Voetnoten:
1.  The Witness, 3.6.2008, citaat  Shaun Willcock, Bible Based Ministries, in Snippets from South Africa, Juni 2008.
2.  Sue Blaine, Het is nodig dat Zuid-Afrika een ander standpunt inneem dan ‘Misdaad is normaal”’, Business Day, 20.5.2008.
3.  Ibid.
4.  Gerald Harper in zimbabwemetro.com, 5.5.2008
5.  B. Philp & B Boyle, Mugabe declares war, Sunday Times, 15.6.2008
6.  Lizel Steenkamp, Staat kan onbeperkte mag kry om te onteien, Rapport, 8.4.2008.
7.  TLU Mediaverklaring, 4.6.2008.