AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
De eerste kerkdienst in Duitsland met Gothic aanhangers is een feit. Op vrijdag 8 november jl. werd er een dienst georganiseerd in Nortrup vlakbij Osnabrück. Er waren 350 gelovigen aanwezig, waaronder veertig aanhangers van de Gothic scene. Ze waren te herkennen aan hun zwarte kleding, metalen halskettingen en andere versierselen en hun witgepoederde gezichten.

De Dorotheen kerk in het plaatsje was voor deze gelegenheid slechts spaarzaam verlicht. Mistvlagen zweefden tussen de kerkbanken door en op het podium was voor deze gelegenheid een doodshoofd neergezet. Dit meldt Idea Spektrum, het weekblad van de Evangelische Alliantie in Duitsland.

Het idee om deze ongewone kerkdienst te organiseren kwam van dominee Uwe Brand, in het dagelijks leven godsdienstleraar op een school in Bersenbrück, in de buurt van Nortrup.
Een leerling op zijn school nam het in een referaat op voor de Gothic aanhangers. Hij vond dat er te veel negatieve vooroordelen bestaan over dit verschijnsel. ‘Zo wordt Gothic praktisch elke keer vereenzelvigd met satanisme en exorcisme’.
Brand kreeg het idee om daarvoor een kerkdienst te organiseren. “Ik had wel een beetje angst dat er satanische teksten opgezegd zouden worden. Maar ik merkte daarentegen dat de teksten juist goed waren, je kon ze zelfs in een kerkdienst gebruiken”. “Het is de hoogst ongewone kerkdienst die ik tot nu toe geplant heb en tot nu toe het grootste experiment”.

Brand in de Süddeutsche Zeitung: “Het geeft een signaal af. Ik wil graag dat mensen die zich in randgroepen begeven, zeggen ‘Kom maar’. Daardoor gaan mensen zien dat de evangelische kerk zich niet opsluit. Het is een experiment”. Brand riep in zijn voordracht de bezoekers op om in het leven van alledag met God rekening te houden. “Zoals Maria Magdalena volgens het Nieuwe Testament God gevonden had, zo kan men vandaag ook nog God vinden. God is en omdat God is, is alles goed”. “De kerk moet aanbiedingen doen aan zoekenden”.

Volgens een interview in de Neue Osnabrücker Zeitung zei Brand dat de Gothic beweging ‘hoge esthetische eisen’ stelt. Brand staat open voor groepen die op andere manieren en via andere wegen antwoorden op religieuze vragen zoeken.
Binnen een jaar zal er een opnieuw een kerkdienst met Gothic aanhangers georganiseerd worden als het aan dominee Brand ligt. Hij zal de Gothics persoonlijk uitnodigen. Volgens hem zoeken deze jongeren naar een alternatief voor de consumptiemaatschappij. “Ze zijn ook religieus maar hebben weinig interesse in de kerk”. Brand onthulde ook dat er al soortgelijke kerkdiensten zijn gehouden in Leipzig en München, maar daar is kennelijk weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Brand: “Wij hebben al een kerkdienst gehouden met aanhangers van Heavy-Metal-muziek, een rock-kerkdienst en een kerkdienst over sprookjes. Eind december vorig jaar stond het thema ondergang van de wereld op het programma. Aanstaande advent plannen we een bijeenkomst over dromen”.

Inmiddels is er ook kritiek op deze bijeenkomsten. Een verkondiger van het licht en hoop broederlijk samen in een dienst met aanhangers van de dood en de hopeloosheid. De schedel op het tafeltje voorin de kerk lag naast de Bijbel. Orgelmuziek, maar ook Gothic muziek werd er gespeeld in de kerk. Elia en de Baäl-priesters, gemoedelijk zij aan zij. Voor velen onverteerbaar dat een kerk zich hiermee inlaat.

Gothic is een moderne subcultuur die in de jaren tachtig ontstaan is uit de punk- en wave-scene. Het richt zich sterk op existentialisme en is vaak zelfs nihilistisch van karakter is. Gothic wordt ook meestal gekoppeld aan de dood. Veel songteksten gaan over dood, het kwade en bijbehorende onderwerpen. Gothics snijden een aantal onderwerpen aan, die vele muziekculturen juist proberen te ontwijken, zoals zelfmoord, automutilatie en de dood. Vooral de vergankelijkheid van het leven en een fascinatie voor de dood is opvallend.
Er bestaan diverse Gothic kledingstijlen en Gothic muziekstijlen. Aanhangers zijn vooral mensen tussen 14 en 40 jaar. Alleen in Duitsland zouden er enkele tienduizenden aanhangers zijn. Uit topics over religie op diverse Gothic-fora kan de conclusie getrokken worden dat een groot gedeelte van hen atheïst of agnostisch is. Een minderheid is christen.

Wikipedia schrijft: “De associatie van ‘gothic’ met horror, duisternis en het bovennatuurlijke is terug te voeren op het ontstaan van de gothic novel in de 18e eeuw. De eerste roman in dit genre, The Castle of Otranto van Horace Walpole, verscheen in 1764 en was een fantastisch griezelverhaal dat meteen veel beroering veroorzaakte. Het vestigde horror-stereotypen als grafzerken, ruïnes van kastelen en kerken, geesten, vampiers, vervloekten en melodrama – precies de elementen waar goths zich toe aangetrokken voelen. Tegen de 18e eeuw waren mensen gefascineerd door middeleeuwse gothic-ruïnes; deze ruïnes werden de perfecte locatie voor fictie van het horror-genre”.

De songs van een aantal moderne Gothic groepen zijn ronduit godslasterlijk en aanstootgevend. Ze gaan over totale chaos, dood, ondergang, geestesziektes en vernietiging. “De algemene aanname dat goths depressief zijn, kan geweten worden aan het donkere karakter van de subcultuur. Dit is vooral terug te horen aan de gothic-muziek waarin vaak een melancholisch gevoel opgewekt wordt over het leven. De gothic-scene en -muziek hebben wél een sterke neiging naar melancholie, of liever, een sterke drang om te experimenteren, te spelen met dergelijke gevoelens. Dit heeft alles te maken met de voorliefde voor duisternis, de duistere kant van de wereld en de menselijke psyche, die zich uit door hun voorkomen en hun smaak op het gebied van muziek, film, literatuur en kunst”.

Zie ook: Sueddeutsche.de