Duizenden gehandicapten en politieke gevangenen worden gebruikt voor experimenten.

Door Gordon Thomas

WorldNetDaily, 4 november 2006.

LONDEN –Noord-Korea is niet alleen voornemens om in het begin van het volgende jaar een tweede atoomproef uit te voeren, volgens de M16, de geheime dienst van Groot-Brittannië, maar het land breidt ook zijn programma voor biologische oorlogvoering met duizenden mensen uit, onder wie gehandicapten, dwergen en politieke gevangenen als proefkonijnen, rapporteert Joseph Farah’s G2 Nieuwsbrief.

Op grond van gesprekken met Noord-Koreanen die naar de zuidelijke buurman uitgeweken zijn na de proef met een plutoniumprojectiel op 9 oktober, gelooft de M16 dat de atoomproef waarvoor Kim Jong-II opdracht zal geven “waarschijnlijk in het begin van volgend jaar zal plaats vinden.”
Het waarheidsgehalte van deze voorspelling wordt nagegaan aan de hand van gegevens verkregen door Amerikaanse satellietwaarnemingen en  intensieve bewaking van de ambassade van Noord-Korea in Londen. Het kleine huis met roodstenen gevel aan de Gunnersburylaan in de noordwestelijke voorstad  is vandaag de dag de strengst bewaakte missie in Engeland.

De waarnemingen hebben ook  de uitbreiding van het bio-wapenprogramma van Noord-Korea bevestigd.
Een rapport van de M16 laat “een grote variatie van experimenten met chemische en bacteriologische werkzame bestanddelen zien, die uitgevoerd worden in een gebied ten noorden van Pjongjang onder de naam van ‘Afdeling 49.’Die afdeling bestaat uit een twaalftal kamen  uitgerust met laboratoria. Naast gevangenen gedetineerd omdat zij uiting gegeven hebben aan regiem-vijandige opvattingen, worden in het kamp duizenden zogenaamde ‘gehandicapten’ vastgehouden. Onder hen zijn dwergen. Zij krijgen slechts minimaal te eten om hen in leven te houden voor proefnemingen.”

De experimenten worden uitgeoefend door personeel van Instituut 398, in de provincie Sogram-ri in het zuiden van de provincie Pjongjang. Uit recente satellietfoto’s blijkt de belangrijkheid, want zij tonen dat het Instituut bewaakt wordt door drie bataljons. Voorheen waren er twee.
De foto’s laten zien dat het Instituut een oppervlakte beslaat van een halve vierkante mijl. De grauwe gebouwen bestaan uit een hoofdkwartier, een verbindingencentrum, barakken en brandstoftanks. Er is ook een woonafdeling voor wetenschappers. De meeste onderzoeklaboratoria zijn ondergronds.
Denkelijk is het Instituut nog steeds onder bevel van Dr. Yi Yong Su. De M16 heeft vastgesteld dat de 51-jarige gynaecologe alom gevreesd wordt door haar 250 collega’s op het Instituut. Het is ook bekend dat zij een nauwe relatie heeft met Kim Jong-Il Die relatie maakt nu deel uit van een analyse van een van ’s wereld meest vooraanstaande politieke psychologen.

De laatste 21 jaar heeft Ds. Jerrold Post mensen als Saddam Hoessein en Fidel Castro in Washington aan een psychologisch onderzoek onderworpen. Net zo min als hen heeft hij ooit zijn laatste patiënt 11.000 km ver weg , Kim Jong-Il ontmoet.
Post beschrijft Kim als “een persoonlijkheid die aandacht zoekt, die zijn neiging tot tegendraads gedrag botviert en daarmee de wereld schrik aanjaagt.
“Kim is niet klinisch gek, maar hij heeft ernstige psychische problemen, die mede een verklaring vormen voor zijn daden,” voegde Post eraan toe.

Post is de stichter en directeur van het Centrum voor Analyse van Persoonlijkheid en Politiek Gedrag in Washington. Elke president, minister van Buitenlandse Zaken en Minister van Defensie hebben vertrouwd op zijn profielschetsen van buitenlandse vijanden. Het is griezelig juist gebleken  in zijn beoordelingen van o.a. Osama bin Laden
“In alle opzichten is zijn oordeel accuraat gebleken,“ heeft President Bush gezegd.

Nu is Kim aan de beurt om psychologisch ontleed te worden door de man die hij nog nooit ontmoet heeft. Gebruik makend van een scala aan documenten – rapporten van geheime inlichtingendiensten, enige afkomstig uit Noord-Korea zelf en het getuigenis van hen die aan de hardvochtige regering van Kim ontkomen zijn – zei Post: “Hoe beter wij kunnen lezen hoe hij geestelijk in elkaar zit, hoe beter we de mogelijkheid  kunnen inschatten dat hij op de atoomknop zal drukken.”
Post gelooft dat onvoorspelbare elementen – “zijn kwaadwillige bewondering van zichzelf, waandenkbeelden en defensieve agressie” dateren van zijn relatie met zijn vader, eerder dan de band met zijn moeder als kind. “Die is bepalend geweest voor alles wat Kim gedaan heeft en zal doen.
“Als zoon van de stichter van de staatreligie van Noord-Korea, de juche, heeft de machtige propagandamachine van het land hem halfgoddelijke eigenschappen toegeschreven.

Het is al moeilijk genoeg om de voetstappen van uw vader te drukken, als deze eens vorst of president geweest is, hetgeen George W. Bush zeker zal bevestigen. Maar dit soort problemen schijnen klein als men een vader opvolgt aan wie goddelijke kwaliteiten toegeschreven zijn,”zei Post.

Werkend met een bibliotheekje van nieuwsberichten en foto’s van Kim, heeft Post de gevolgtrekking gemaakt dat zijn onzekere gevoelens versterkt worden door  Kims korte lichaamlengte. Hij is slechts 1,55 meter lang zonder zijn schoenen met plateauzolen; hij probeert er langer uit te zien met een wijd uitstaande haardos.
In veel opzichten heeft hij het klassieke Napoleoncomplex. Dezelfde extreme egocentrische houding, een hoge dunk van eigen grootheid en een goed ontwikkelde onverschilligheid voor menselijk lijden. Elk verzet wordt beantwoord met nog grotere wreedheid. Hij geniet bijvoorbeeld van het kijken naar video’s van openbare terechtstellingen. Maar wat het meest alarmerend is, is dat hij gelooft dat hij een belangrijke speler moet zijn in de liga van belangrijke bewapende staten,” is de gevolgtrekking van Post.

Hoe gaat het Westen dan om met zo’n persoonlijkheid?
“De enige hoop om Kim concessies af te dwingen ligt in onderhandelen, hoezeer dit tegen de borst stuit. Als het Westen met hem praat, geeft het hem de status die hij zo vurig verlangt. Zijn wanhopige pogingen om gerespecteerd te worden zijn komisch. Zijn officiële biografen beweren dat hij onovertroffen is in het golfspel en dat hij als “geniale student” elke dag een boek schreef.”
Kim heeft ook een hartstocht voor films – hetgeen volgens Post nog meer inzicht geeft in zijn persoonlijkheid. Kim houdt van Bond films, maar hij geniet ook van Daffy Duck,”zegt Post.

In weerwil van dit alles herinnert Post de wereld eraan dat Noord-Korea de meest gemilitariseerde staat ter wereld is. “Die soldaten zijn er niet om de eigen bevolking onder de duim te houden. 37.000 stukken artillerie blijven gericht op Seoul en zijn voorsteden – waar ongeveer 20 miljoen mensen wonen.”
Intussen heeft de M16 een boodschap opgevangen van de Noord-Koreaanse ambassadeur in Londen, Ri Yong aan Pyongyang dat Engeland  “niet echt in staat is om mee te doen met een zeeblokkade van Noord-Amerika. De eens machtige marine van Engeland heeft de schepen niet die daarvoor nodig zijn. Alleen Amerika, Australië en Japan zullen het kunnen doen,” schreef de ambassadeur.

Dat zal Kim goed doen.