Noord-Korea – Politie- en veiligheidsagenten in Noord-Korea doen zich voor als christen om zo te infiltreren in de ondergrondse Kerk. Het doel is om volgelingen van Jezus Christus op te pakken, in de gevangenis te stoppen en soms te executeren. Dat blijkt uit getuigenverklaringen van zes voormalige spionnen die zijn gevlucht.

De Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid heeft hen uitgebreid gesproken over hun rol als geheim agent. De zes hadden van de staat de opdracht gekregen om kleine, christelijke groepen te vinden en ‘uit te schakelen’. “Noord-Korea beschouwt iedere vorm van godsdienst en vooral het christendom als een grote bedreiging voor de nationale veiligheid”, aldus het rapport van de commissie.

De zes agenten gaven aan dat Noord-Korea steeds meer haar best doet om religieuze activiteiten in het grensgebied aan banden te leggen. Er worden zelfs nepgebedsgroepen opgezet om christelijke vluchtelingen in de val te laten lopen. De agenten kregen een basale, theologische training om in Chinese Kerken te infiltreren en te zoeken naar Noord-Koreanen. In China zijn het vooral christenen die voor Noord-Koreaanse vluchtelingen helpen. “Het ging ons om anti-spionage”, zei één van de agenten. “Noord-Korea ziet de activiteiten van Noord-Koreaanse zendelingen namelijk als niets anders dan spionage.”

Zijn collega: “De belangrijkste vraag die wordt gesteld, is of de vluchteling Zuid-Koreaanse zendelingen heeft ontmoet of op een andere manier in contact is geweest met het christendom. Als dat zo blijkt te zijn, dan draagt de Volksveiligheidsdienst hen over aan de Nationale Veiligheidsdienst en zijn ze zo goed als dood.” De ‘Volksveiligheidsdienst’ is te vergelijken met de normale politie, terwijl de ‘Nationale Veiligheidsdienst’ (NVD) een spionagedienst is. De eerste houdt van iedere burger een dossier bij, terwijl de NVD bekijkt of een Noord-Koreaan op basis van dat dossier moet worden gearresteerd.

Het rapport dat de commissie onlangs uitbracht, bevestigt dat christenen een specifiek doelwit zijn. Vluchtelingen die worden gearresteerd, krijgen altijd de vraag of ze contact hebben gehad met kerken, christenen en/of de bijbel. Een vluchtelinge verklaarde bijvoorbeeld dat als ze een bijbel bij zich had gehad toen ze werd gepakt, ze naar een kamp gestuurd zou worden en dat ze daar om het leven zou worden gebracht. Een ander zei: “Ze vroegen of ik christenen had ontmoet. Ik werd hard geschopt en geslagen. Ik moest de hele dag staan en mocht niet praten of me bewegen.”

De commissie geeft in haar rapport aan dat gearresteerde vluchtelingen die geen contact hebben gehad met christenen voor relatief korte tijd worden opgesloten. Als die contacten er wel zijn geweest, lopen ze het risico te worden gemarteld en opgesloten in een gevangenkamp. Ze kunnen ook direct worden geëxecuteerd. “Als de veiligheidsdienst ‘religieuze mensen’ pakt, worden ze eerst in elkaar geslagen en dan pas verhoord. We beschouwen hen als antirevolutionaire elementen”, aldus één van de agenten.

De verspreiding van het christendom in Noord-Korea (volgens Open Doors zijn er waarschijnlijk een half miljoen christenen) wordt door de Noord-Koreaanse staat gezien als een samenzwering tussen Zuid-Korea en de VS. Op die manier zouden zij willen proberen de Noord-Koreaanse regering te ondermijnen of ten val te brengen. “We arresteren politieke overtreders als we een stukje bewijsmateriaal hebben gekregen via onze informanten. Het bezitten van godsdienstige boeken, je geloof delen met een ander of zelfs preken, kan niet in Noord-Korea. Ze ondermijnen het regime van onze leider Kim Jong-Il.”

Een andere agent verklaarde dat Noord-Korea op vier manieren de burgers in de gaten houdt: via de twee eerdergenoemde veiligheidsdiensten, via de Partij en via de Buurteenheid. “We geven de Buurteenheid en het lokale Partijbestuur opdracht om mensen in de gaten te houden. Iedere vijftien dagen moeten we van hen een rapport krijgen. We wisten bijvoorbeeld dat er in Jeongju, Gwaksan, Unjeon en Namsinuiju veel godsdienstige mensen woonden. Mensen in dit gebied mogen dus nog minder vrij reizen dan andere burgers in Noord-Korea. Ook kunnen zij geen hoge posities krijgen in de Partij. De Volksveiligheidsdienst houdt mensen hun hele leven in de gaten.”

De spionnen en agenten kunnen medailles verdienen met hun prestatie. “Maar als je geen mensen oppakt, kan je je baan kwijtraken.”

Soms selecteert de Nationale Veiligheidsdienst studenten om godsdienst te studeren zodat ze christenen kunnen opsporen, zegt een man die is afgestudeerd aan de Nationale Universiteit voor Veiligheid en Defensie in Noord-Korea. “De NVD heeft bijbels in alle talen om mensen te trainen.” Een ander voegde toe dat hij moest uitkijken naar mensen die stil zitten, met hun ogen dicht en lijken te mediteren. Ook is het belangrijk in de gaten te houden of mensen plotseling stoppen met roken of drinken. Deze mensen zijn staatsvijanden en moeten volgens de instructies nauw in de gaten worden gehouden.”

Volgens een agent die twintig jaar werkte in een strafkamp worden executies tegenwoordig vaker in het geheim gedaan. “De man of vrouw moet eerst een gat graven en wordt vervolgens gedood. Daarna wordt hij of zij begraven in het zelfgegraven gat. Openbare executies komen minder vaak voor vanwege protesten van burgers.”

Een collega van deze man gaf aan dat de straf mede afhangt van hoe actief iemand is. “Was hij actief of hield hij zich stil? Als iemand een bijbel heeft, betekent dat dat hij in ieder geval christen wil blijven. De zwaarste straf is voor mensen die betrokken zijn bij de verspreiding van het christendom. Dat zijn Noord-Koreanen die een bijbel meenemen uit China en christenen die proberen vluchtelingen te helpen in China.”

Uit de getuigenverklaringen blijkt dat veel Noord-Koreanen inmiddels gedesillusioneerd zijn door het systeem. “De enige reden dat Noord-Korea nog bestaat is omdat iedereen zo strak in de gaten wordt gehouden.”

De conclusies van het Amerikaanse rapport komen overeen met wat bronnen in Noord-Korea aan Open Doors hebben verteld. De organisatie die opkomt voor vervolgde christenen schat dat meer dan 100.000 christenen in een strafkamp gevangen zitten. Christenen buiten de concentratiekampen kunnen elkaar alleen in het diepste geheim ontmoeten. “Soms bestaat een kerkdienst eruit dat twee christenen naast elkaar op een bankje gaan zitten in het park en stiekem elkaar een bijbelvers vertellen”, aldus Open Doors-woordvoerder Jenö Sebök.