Op 2 juni a.s. is het World Invocation Day. Er zal wereldwijd op diverse plaatsen een wereldgebed worden uitgesproken met het doel wereldgodsdiensten nader tot elkaar te brengen en de wereldvrede te bevorderen.
Deze World Invocation Day wordt onder andere georganiseerd door de Lucis Trust, een New Age organisatie in 1922 opgericht door Alice en Foster Bailey. Alice Bailey was samen met Helene Blavatsky, oprichtster van de Theosofie, medeverantwoordelijk voor de introductie van het oosterse godsdienstige denken in het westerse cultuurgebied.

De World Invocation Day (WID) is een dag van gebed waar mensen uit alle landen, rassen, godsdiensten en spirituele richtingen samen de Great Invocation, de Grote Aanroep, zullen bidden. Deze Grote Aanroep is een universele oproep tot de godheid om licht, liefde en wijsheid over deze aarde te laten uitstromen met het doel een wereld van gerechtigheid, eenheid en vrede te bouwen.
De Grote Aanroep is een wereldgebed en behoort geen specifieke godsdienst toe. Het is een ‘machtsinstrument in de manifestatie van het Plan van god op aarde’.
De Grote Aanroep (‘Christus’ eigen mantra’) is in 1936 via telepathische communicatie door Djwahal Kuhl, aan Alice Bailey gegeven. De tweede, aangepaste, versie volgde in 1940 en de huidige versie stamt uit 1945, ongeveer gelijktijdig met de eerste voorbereidingen voor de oprichting van de Verenigde Naties. Een gebeurtenis, waar in Lucis Trust publicaties, graag naar wordt gerefereerd.

Djwahal Kuhl is een personage dat voornamelijk in New Age kringen bekendheid geniet en dan nog in de occulte richting binnen de New Age.
Djwahal Kuhl is ‘een Tibetaan’, een duistere, schimmige geestelijke identiteit, een demon, een hoge geestelijke macht die samen met Sanat Kumara verantwoordelijk is voor een occult en anti-christelijk rijk op aarde, dat in 1975 zijn beslag zou krijgen. Dit alles staat beschreven in het boek van Alice Bailey ‘De Externalisatie van de Hiërarchie”.

De enorme wereldcrisis op alle fronten kan overwonnen worden, maar daarvoor is een ‘planetaire transformatie’ nodig. De energieën van de ‘godheid’ zijn ‘overvloedig verkrijgbaar en op WID wordt er een oproep gedaan deze energieën vrij te zetten in dienste van de mensheid om zodoende een nieuwe wereldbeschaving te installeren’. Bovendien is de Grote Aanroep bedoeld om de wederkomst van de Grote Wereld Leraar naderbij te brengen. Een Leraar die door miljoenen mensen van alle godsdiensten verwacht wordt om het Goddelijke Plan op aarde te verwerkelijken. Achter dit zg. Goddelijke Plan zit de Geestelijke Hiërarchie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. In de boeken van Alice Bailey zijn deze occulte toekomstverwachtingen uitvoerig beschreven.

Het grote publiek beschouwt de Grote Aanroep als een gebed tot God, een gebed van hoop, liefde en vrede en een gebed voor verlichting van de wereldleiders. ‘De ingewijden en de ware discipelen weten dat deze Grote Aanroep een diepere betekenis heeft’ en ‘dat dit betrekking heeft op de Geestelijke Hiërarchie en op het Innerlijk, Geestelijk Bestuur van de Planeet Aarde’. Volgens Djwahal Kuhl gebruiken leden van de Hiërarchie deze Grote Aanroep dagelijks.

De planning van de WID loopt parallel met het christelijke Paasfeest en het Boeddhistische Wesakfeest. Sinds 1952 wordt wereldwijd deze WID gevierd.

Een van de organisatoren van deze WID is World Goodwill, een project van de Lucis Trust. World Goodwill is in 1932 opgericht en houdt zich onder andere bezig met de uitvoering van educatieve projecten, zoals de Arcane School (in 1923 opgericht door Alice Bailey) en Triangles.
Lucis Trust, World Goodwill en de Arcane School zitten in Londen alle drie op hetzelfde adres.
De Amerikaanse afdeling van World Goodwill had tot 1990 zijn hoofdkwartier in de gebouwen van de VN in New York. De Lucis Trust is door de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) erkend als een non-governementele organisatie.
Belangrijke leden van de Lucis Trust zijn VN topambtenaar Robert Muller; Robert McNamara, voormalig Amerikaanse minister van defensie, ex-directeur van de Wereldbank, lid van de Trilaterale Commissie en lid van de Council on Foreign Relations. Ook Thomas Watson, ex-directeur van IBM en voormalig Amerikaanse ambassadeur in Moskou was lid.

Interessant zijn de publicaties die World Goodwill de afgelopen jaren heeft uitgegeven, de zg. occasional papers. Dat zijn onder andere de boeken van de genoemde Robert Muller; de redevoeringen van de voormalige Tsjechische president Vaclav Havel, een publicatie van Wereldbank topman Richard Barrett; een rapport van Gro Harlem Brundtland, lezingen van de Prince of Wales (prins Charles), de ex-directeur van Friends of the Earth en vertegenwoordigers van Greenpeace, toespraken van de Dalai Lama en van Robert Runcie, de voormalige aartsbisschop van Canterbury.