Op 22 november jl. is er door de Opperste Raad der Hongaarse vrijmet­sela­rij voor de eerste maal de 30e graad verleend aan enkele Hongaarse ‘loge­broeders’. Op 20 mei 1997 staat de verlening van de op een na hoogste graad, de 32e, op het programma.


Dit werd aangekondigd in het oktobernummer van het ‘Scottish Rite Journal’.
Op 14 juni jl. werd er door de Opperste Raad der Hongaarse vrijmetsela­rij voor de eerste maal de 18e graad van de Schotse Ritus verleend. Daarmee wordt het werken in het 33 graden tellende rituaalsysteem verder uitge­werkt. De loges tellen inmiddels honderden leden uit de hoogste regionen van de samenleving.

Op 26 februari vorig jaar werd er in het Marriott Hotel in Boedapest een Opperste Raad van de Hongaarse Vrijmetselarij opgericht, een belangrijk feit voor de Schotse Ritus in dit land. ‘Na veertig jaar duister­nis schijnt het licht der vrij­metselarij in dit nobele land. Door de installering van de Opperste Raad (Supreme Council) is Hongarije nu het vijfde Oosteuro­pese land waar deze historische gebeurtenis plaats­vond’. Tevens werden er zeventien belangrijke ordebroeders tot de ­hoog­ste graad in de vrijmet­selarij verheven. (Scottish Rite Journal, februari 1996). Eerdere Opperra­den waren er al opge­richt in Tsjechië, Klein-Joegoslavië, Roemenië, Polen, Bulga­rije en Rusland.

Op 24 november 1995 vond in de Hongaarse hoofdstad eveneens de recon­sti­tutie plaats van de ‘Lodge of Perfection’, genaamd ‘De Donau-Vallei’, een bepaalde ritus binnen de vrijmetselarij. Hoge Amerikaanse vrijmetsela­ren van de Schotse Ritus waren daarbij aanwezig. Richard Rigby, werkzaam aan de Amerikaanse ambassa­de in Boedapest en Günther Münzberg, een van de belang­rijkste mannen van de Opperste Raad van de Duitse vrijmetsela­rij en topmanager van een Duits bedrijf in de Ameri­kaanse staat Ohio, gaven acte de présence.
De Hongaarse vrijmetselarij is enkele jaren geleden, na de val van het communisme, met ruime hulp van Amerikaanse-, Duitse-, Oostenrijkse- en de militaire loges die verbon­den zijn aan de NAVO geïnstalleerd.

Een van de belang­rijkste mannen achter de activi­teiten van de vrijmet­selarij in Hongarije is de reeds hierbovengenoemde Richard F.Rigby. Hij is lid van de militaire loges (Schotse Ritus) van het Amerikaanse leger, maar ook verbonden als stafmede­wer­ker aan de Amerikaanse ambassade in de Hongaarse hoofdstad van waaruit contacten worden onderhouden met de hoofdstedelijke loges en de loge in Szeged. Een van zijn plannen behelst de oprichting van een Engelssprekende loge in Boedapest.
Hij heeft vele Amerikaanse vrijmetselaarsdelegaties onder­steunt en geïnfor­meerd over de stand van zaken binnen de Hongaarse vrijmetselarij. Daarbij werden onder andere verta­lingen gemaakt van het Engels naar het Hongaars van verschil­lende ritualen behorende bij de graden.

In augustus 1989 waren de vier overgebleven loges in Boedapest georgani­seerd onder de Groot-Loge van Oostenrijk. Officieel is de vrijmetselarij in Hongarije terugge­komen op 27 december 1989, een buitengewoon korte tijd nadat het communis­tische regiem in elkaar stortte.
Op deze datum stelde de Oostenrijkse Grootmeester Dr.Franz Hausner de loges onder de maçonnieke jurisdictie van de Groot-Loge van Hongarije, die inmiddels door meer dan 80 landen is erkend. De Grootmeester van de Groot-Loge, István Galambos, reisde speciaal naar Washington om ingewijd te worden in de 33e graad.

Het feit dat de Amerikanen zich ontfermen over het wel en wee van de vrij­metselarij in Hongarije doet vermoeden dat de VS invloed wil uitoe­fenen op de Hongaar­se politiek. Er zijn weinig landen waar de Schotse Ritus vrijmet­se­larij niet ge­nstalleerd is door de Amerikaanse logebroeders.