In een van zijn laatste pennenvruchten, ‘Dit jaar op 5 mei staan álle planeten op één rij, wat wil ons dat zeggen?’, zegt de heer P.F. van der Meer uit Kootwijkerbroek “Vijf mei is het voor ons bevrijdingsdag, nu alreeds 55 jaar geleden. Dit jaar vijf mei (5-5-2000) zullen alle planeten op één rij staan (conjunctie). Dit is een uniek verschijnsel en geschiedt eenmaal in de zoveel duizend jaren.” Hoeveel duizend jaar zegt hij niet. Op deze datum kan, volgens sommige geleerden zegt Van der Meer, de aarde omklappen vanwege de grote ijsmassa’s op de polen en de samenstand van de planeten.


Van der Meer is bezeten van het getal vijf, getuige o.a. zijn ‘Pentahof’ een huis in vijfhoeken gebouwd. Vandaar dat hij aan de datum 5-5-2000 en de 55-jarige bevrijding zo’n grote betekenis hecht. Dat deze datum alleen voor Nederland geldt ontgaat hem kennelijk.

Van der Meer beroept zich op enkele wetenschappers, maar gezien de fouten die in de brochures staan lijkt dit wel twijfelachtig. Dat er nog meer onjuistheden in deze brochure staan blijkt uit het volgende. Van der Meer beweert op blz. 1 dat de poolkappen aangroeien met ijs en hierdoor een gewichts­vermeerdering ontstaat. De wetenschap zegt juist het tegendeel, doordat de hogere temperaturen en het groter wordende ozongat de poolkappen juist doen krimpen.
Ook blijkt dat ijs juist lichter is dan water, dus het omgekeerde zou volgens Van der Meer’s opvattingen moeten plaatsvinden. Iedere natuurkundige zal dit bevestigen. Dat de aarde aan de polen topzwaar wordt vanwege het ijs is ook onzin. ‘Topzwaar’ ben je t.o.v. iets anders, wat dat ‘anders’ is zegt Van der Meer niet.

Van der Meer beweert op blz. 2 dat alle planeten aan de aarde gaan trekken omdat ze allen op één lijn staan. Heeft hij er wel aan gedacht dat er binnen- en buitenplaneten zijn? Mercurius en Venus staan immers tussen de aarde en de zon en heten daarom binnenplaneten. Mars, jupiter en de andere buitenplaneten staan t.o.v. de aarde verder weg. Zou Van der Meer gelijk willen hebben, dan zou de aarde alléén aan de andere kant van de zon moeten staan, en de andere planeten op één rij aan de andere kant van de zon.
Conclusie: er wordt dus helemaal niet aan één kant aan de aarde getrokken, integendeel, juist aan twee kanten.

Verder zegt Van der Meer op blz. 3 verder dat de ruimte uit plasma bestaat, iets wat geheel nieuw zou zijn in de wetenschap evenals zijn bewering dat de planeten zouden draaien op elektriciteit of magnetisme. Dat dit geheel in tegenspraak is met Newton’s wetten over de aantrekkings- of zwaartekracht blijkt hij niet te kennen. Dat er een planetenoorlog zou zijn geweest (blz. 4) is natuurlijk helemaal een verzinsel wat door geen enkele serieuze wetenschapper wordt onderschreven. Dat deze planetenoorlog zou zijn gevoerd ten tijde van de zondvloed en de uittocht uit Egypte ten tijde van Exodus is helemaal nergens op gebaseerd. Van der Meer heeft wel eens meer geschreven over een planetaire oorlogsvoering getuige zijn brochure ‘Electra en de goden serie’. Hierin beschrijft hij dat Lucifer de aarde uit zijn baan heeft gelicht.

Op blz. 6 haalt Van der Meer Psalm 46 aan, om aan te tonen dat de Aarde uit haar baan zou zijn gehaald. Er staat in vers 3: “Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën”, dat dit zou zijn geschiedt staat er niet! Het getuigt juist van het tegendeel.

Op blz. 19 zegt hij: “Voor degenen die de waarschuwingen in deze brochure serieus nemen geldt in feite hetzelfde als hetgeen wij in onze brochure over het Y2K probleem schreven, dat wij ons mentaal, geestelijk en fysiek op calamiteiten die eenmaal zeker zullen komen. Wij kunnen nu nog noodvoorzieningen treffen om te overleven.”
Dat we wereldwijd helemaal niets van deze Y2K ramp hebben gemerkt is Van der Meer kennelijk ontgaan. Ook voor die zogenaamde ramp (Y2K) heeft hij ons gewaarschuwd en aangespoord om maatregelen te nemen.

Van der Meer beweert tenslotte dat het Hemelse Jeruzalem een planeet is (blz. 18). In andere brochures is Van der Meer van mening dat deze planeet boven Gelderland zal gaan staan. In een van zijn brochures maakt hij er gewag van dat dit weleens ‘de Pentahof’ zou kunnen zijn. Dit laatste kunt u lezen in diverse brochures van hem over ‘de Pentahof’.