Kort geleden is Otto von Habsburg, lid van het Europese parlement en internationaal president van de Pan-Europa beweging, de hoogste Kroatische onderscheiding, de Zvojnimir koningsorde verleend.
Bij de plechtigheid die in Zagreb plaatsvond, was de Kroatische president Franjo Tudjman aanwezig, die de verdiensten van de Habsburgers op het gebied van vrijheid en onafhankelijkheid van Kroatië prees.


In het bijzonder noemde Tudjman de inspanningen die von Habsburg in het Europese parlement heeft ondernomen voor de zaak van Kroatië. Habsburg heeft ‘uit diepe historische verbondenheid’ Kroatië gesteund.
Dit meldt Paneuropa Intern in het mei nummer. Paneuropa Intern is een publikatie uitgegeven door de Duitse tak van de Pan-Europa beweging.

In de gesprekken tussen Tudjman en Otto von Habsburg, die ook zijn kinderen Karl en Walburga had meegenomen, en de president van de Kroatische tak van de Pan-Europabeweging Mislav Jezic, werd er gesproken over toekom­stige samenwerking tussen de Europese Unie en Kroatië en de rol van de Pan-Eurpese beweging.
Von Habsburg was het met Tudjman eens dat Kroatië op geen enkele manier zich zal aansluiten bij een Balkan federatie, maar de weg naar de Europese Unie zal volgen. Het lidmaatschap van Kroatië van de EU was volgens Von Habsburg ‘een overlevingskwestie van het Kroatische volk’. Inmiddels is de aanvraag voor het lidmaatschap door diezelfde EU afgewezen.

Ook hielden Von Habsburg en zijn dochter Walburga (de internationale secreta­ris-generaal van de beweging) in het door de Serven vernietigde en inmid­dels herbouwde theater van Osijek een belangrijke toespraak. Habsburg kreeg daar uit handen van de locale gouverneur een kruis overhandigd, gemaakt van Servi­sche granaatsplinters. Von Habsburg staat sinds de onafhankelijkheid van Kroatië pal achter dit Rooms-Katholieke land.