In de ‘Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, S.A.) heeft de onderwijsdeskundige S.L. Chapman geschreven over de gang van zaken in de scholen in Zuid-Afrika. Hij gaat uit van een bericht in de ‘Sunday Times Metro’ over het schoolhoofd Mike Davey, van de ‘Fred Norman High school’ in Emmerdale (Zuid-Johannesburg). Dit schoolhoofd stuurde een brief naar alle ouders waarin stond: “Zorg ervoor, dat uw kinderen zich behoorlijk gaan gedragen, of ik zal weigeren hen nog langer les te geven. Houdt ze onder controle! Laat de meisjes ophouden met zwanger te worden!”. Ten einde raad door al het ongedisciplineerde gedrag van zijn leerlingen, heeft hij de deuren gesloten en weigert ze weer open te doen, totdat alle ouders persoonlijk contact met hem opgenomen hebben.

Dat is nu aan de gang. De ouders kiezen kennelijk eieren voor hun geld. Maar Mike Davey is een grote uitzondering. Hij is een man, die ernst maakt met zijn werk. In andere scholen woeden alle moderne onregelmatigheden voort: geen discipline op alle gebied, terroriseren, molesteren, beroven, drugs verhandelen, leraren uitschelden, rechteloosheid, zelfs gewapende gangs, seksueel wangedrag, enz. Het wordt met de week erger. De ‘nieuwe democratie’ predikt absolute vrijheid, die de uitvinders daarvan begint te bijten…

Het gaat hier over het openbaar onderwijs, dat dertig jaar geleden nog vrij goed was. Het wordt het onderwijzend personeel bijna onmogelijk gemaakt hun werk te doen. De meesten zijn permanent onder doktersbehandeling en gebruiken allerlei medicijnen. Dit zijn de vruchten van het socialistische regeersysteem.
In het boek ‘Outcomes Basic Education’ is hen verteld, dat de moderne leerkracht ‘alles’ tegelijk moet zijn voor zijn leerlingen, t.w. vader, moeder, geestelijke, sociale werker, psycholoog, vraagbaak, etc. Een ‘in loco totalis’. De rechten van de studenten zegevieren. De man voor de klas heeft geen gezag meer en moet maar zien, dat hij zich handhaaft tegenover de ik-generatie. De kinderen mogen zich dingen veroorloven, die een volwassene niet mag doen. Ze krijgen soms een meerderwaardigheidscomplex met alle gevolgen van dien.

Geen tradities meer, geen regels van fatsoen. De jeugd is immers de baas geworden in deze denkwereld van Karl Marx?! De leerkrachten bewegen zich voort in een mijnenveld. Waarden die we in de westelijke wereld altijd hebben gekend, verdwijnen onder de moderne ‘opvoedkundige filosofie’ die door sommige ouders nog luidkeels wordt toegejuicht ook. De onderwijzers staan nu vaak tegenover totaal onverschillige ouders, die de verwarring alsmaar erger maken. Het gedegenereerde, verbrokkelde gezinsleven (‘dysfunctional’) wordt als normaal aanvaard…

De toestand is onhoudbaar. Wie is er nog onzelfzuchtig, liefdevol, meelevend, positief ingesteld tegenover ouders, onderwijzers en medeleerlingen? Verscheidene kinderen zijn emotionele wrakken geworden. Huiswerk wordt niet meer gedaan, voor de lessen in de klas bestaat nauwelijks nog belangstelling, niets wordt gerespecteerd. Geen wonder dat er lage cijfers worden gehaald. Sommige kinderen zijn niet eens meer in staat eenvoudige opdrachten uit te voeren. Er worden nauwelijks nog vorderingen gemaakt door de leerkrachten zowel als de leerlingen; de weinige goed willenden hebben de grootste moeite staande te blijven in de ontstane chaos.

Is dit soms de evolutieleer toegepast in de praktijk van de tijd waarin wij leven?
Pornografie, rebellie, verwildering…