De recente reis van president Bill Clinton naar een aantal Afrikaanse landen is niet iedereen goed bevallen. Amerikaanse rooms-katholieken zijn geïrriteerd geraakt vanwege het feit dat de baptist Clinton en zijn methodistische vrouw Hillary tijdens een mis in Soweto de hostie heeft ontvangen. Zij verwijten de president dat hij op onrechtmatige wijze deelgenomen heeft aan de communie.

Volgens de Roomse leer mogen alleen rooms-katholieken deelnemen aan de communie. Uitgangspunt is dat de betrokkene aan de reële aanwezigheid van Jezus Christus in het avondmaalsbrood gelooft en de autoriteit van de paus erkend. “Het is onbekend of de Clintons hier van overtuigd zijn”, zo vraagt Idea Spektrum zich af.

Naar aanleiding van het gebeuren heeft volgens het oecumeni­sche persbureau ENI het Vaticaan inmiddels om opheldering gevraagd bij de Zuidafrikaanse bisschopen-conferentie.
Mohlomi Makobane, de verantwoordelijke priester in Soweto, zei “dat men onmogelijk de president van de Verenigde Staten voor het begin van een mis aan een verhoor kan onderwerpen of hij aan de katholieke leer gelooft, en u kunt hem ook niet naar de kerkbank terugsturen als hij juist naar voren komt om de communie te ontvangen”.
De plaatsvervangende persvoorlichter van het Witte Huis, Barry Toiv, verweet Makobane dat hij de president juist uitdrukkelijk tot de communie heeft uitgenodigd. Een Amerikaanse commissie die de reis van Clinton voorbereidde, heeft de priester erop gewezen dat de president niet aan de communie kon deelnemen omdat hij wist dat hij daarmee tegen de roomse leer ingaat. Clinton is echter toch ter communie gegaan omdat hij dacht dat het in Zuid-Afrika van hem werd verwacht.

In de VS hebben met name gescheiden en hertrouwde katholieken, die de toegang tot de communie ontzegd is, zich beklaagd over Clintons deelname.
Ook heeft kardinaal John O’Connor van New York er op gewezen dat het ontvangen van de communie “noch een akte van beleefdheid, noch een geestelijke geste” is. De Zuid-Afrikaanse priester heeft volgens O’Connor fout gehandeld.

Makobane was de priester die in zijn preek over de zonde van de echtbreuk sprak. Volgens hem omdat deze tekst volgens het preekrooster voorgeschreven was. De beelden van de Clintons die gespannen luisterden gingen over de hele wereld. Maar het feit dat een baptist en een methodist aan de ‘vervloekte paapse mis’ deelnam was misschien minder belangrijk voor het televisiekij­kend publiek.