‘Terrorjahre, die dunkele Seite der CIA in Italien’ geschreven door de Duitse journaliste Regine Igel, een boek dat tien jaar geleden is verschenen, is onlangs opnieuw uitgegeven bij F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung in München.

Omdat de belangstelling voor wat er zich in de jaren zeventig en tachtig in Italië heeft afgespeeld nog lang niet is weggeëbd,‭ ‬is het boek herzien en aangevuld met de nieuwste bevindingen.

Het resultaat is een onthullend en ijzingwekkend relaas van bijna vijfhonderd pagina’s over de terreuracties,‭ ‬de bomaanslagen,‭ ‬de politieke moorden,‭ ‬het geheime staybehind netwerk Gladio,‭ ‬de CIA,‭ ‬de NAVO,‭ ‬de maffia en de geheime vrijmetselaarsloge P2‭ ‬als kwaadaardige spin in het web van alle chaos en politieke turbulentie in Italië.

Uitgangspunt was de strategie van de spanning,‭ ‬een concept uitgedacht door de Italiaanse terrorist Stefano delle Chiaie,‭ ‬die een belangrijke rol speelde in de diverse terreurdaden in Italië.‭

Deze strategie had tot doel maximale chaos te creëren om zodoende een rechts autoritair bewind te vestigen.

Via bomaanslagen en‭ ‬linkse- en rechtse terreur moest er een chaos gecreëerd worden,‭ ‬een sfeer van angst,‭ ‬waarbij de bevolking als het ware zou gaan smeken om een regering die met harde hand de orde zou herstellen.‭

In het centrum van dit programma stond de illegale P2‭ ‬loge,‭ ‬waarvan rond de‭ ‬900‭ ‬mensen lid waren.‭ ‬Toen in de zomer van‭ ‬1981‭ ‬de Carabinieri een inval deden in de villa van de grootmeester Licio Gelli bij Arezzo,‭ ‬vonden ze niet alleen de ledenlijst maar ook het Field Manual‭ ‬30-31,‭ ‬een geheime handleiding voor het uitvoeren van terreurdaden en politieke en militaire subversie.‭

Auteur was de Amerikaanse generaal Westmoreland,‭ ‬die in de Vietnam oorlog furore maakte voor zijn aandeel in een bloedbad.‭ ‬Het Field Manual is in zijn geheel opgenomen in het boek van Igel.

Na de Tweede Wereldoorlog was de politieke en militaire dreiging vanuit de communistische Sovjet-unie een reëel feit.‭ ‬Het Rode Leger had op commando van Stalin geheel Oost-Europa onder zijn macht gekregen.‭ ‬En Stalin was niet van plan om zich terug te trekken.‭

De jaren daarna volgde in deze landen de ene communistische coup na de andere.‭ ‬De Berlijnse crisis in‭ ‬1948‭ ‬en de daaropvolgende Koude Oorlog zorgde voor grote spanning tussen Oost en West.

In diverse West-Europese landen bestonden er grote communistische partijen,‭ ‬met name in Frankrijk,‭ ‬Spanje en Italië.‭ ‬Het communisme was door het verzet tegen de nazi’s bij veel mensen populair.

Om een eventuele Sovjet invasie en bezetting het zo moeilijk mogelijk te maken werd er in de meeste West-Europese landen een geheime staybehind organisatie opgebouwd.‭ ‬Dit was een netwerk van ondergrondse wapenopslagplaatsen,‭ ‬enerzijds bedoeld om geactiveerd te worden tijdens een vijandige bezetting,‭ ‬anderzijds om de binnenlandse subversie,‭ ‬de vijfde colonne te bestrijden.

In de jaren zeventig werd duidelijk dat dit Gladio netwerk in Italië,‭ ‬maar ook in andere West-Europese landen betrokken is geweest bij bomaanslagen en moorden op vooraanstaande personen.

In Washington gingen halverwege de jaren zeventig alle alarmbellen af,‭ ‬toen de leider van de Italiaanse christen-democraten Aldo Moro het zg.‭ ‬historisch compromis voorstelde.‭ ‬Een nationale regering met socialisten en communisten met het doel de nationale eenheid te bewaren.‭ ‬In de ogen van de CIA en de NAVO was dit onaanvaardbaar.

Italië is door de NAVO altijd gezien als de zwakke onderbuik van Europa,‭ ‬een politiek instabiel land,‭ ‬een risico factor,‭ ‬een land dat na de Tweede Wereldoorlog een absoluut record haalde in kabinetscrises en regeringswisselingen.‭ ‬Altijd bestond er de dreiging van de PCI,‭ ‬de Italiaanse communistische partij.‭

Maar ook een land dat grensde aan het communistische Joegoslavië van maarschalk Tito,‭ ‬aan het neutrale Zwitserland en aan Frankrijk dat in‭ ‬1968‭ ‬militair uit de NAVO stapte.

Belangrijker was dat er absoluut niet getornd mocht worden aan de tweedeling van Europa,‭ ‬het machtsevenwicht tussen Oost en West en dat ook socialisten en communisten op alle mogelijke manier uit regeringen geweerd moesten worden.‭ ‬Dit is een stuk ongeschreven Europese geschiedenis.

Een ieder die deze stil overeengekomen machtsbalans tussen Oost en West ter discussie stelde of probeerde te ondergraven werd van het politieke toneel afgevoerd of vermoord.‭ ‬In dat kader moet de moord op Aldo Moro en een flink aantal andere politici gezien worden.‭

De moord op Aldo Moro is in zekere zin spectaculair te noemen.‭

Voor zijn dood werd hij diverse keren bedreigd door Henry Kissinger om het idee van het historisch compromis los te laten.‭

In‭ ‬1974‭ ‬vond er een bomaanslag plaats in de Italicus trein.‭ ‬De bom ging af in de voorste wagon,‭ ‬Moro zat achterin de trein.

Toen de diverse bedreigingen geen resultaat hadden,‭ ‬werd hij‭ ‬ door de linkse Rode Brigades ontvoerd.‭ ‬Daarvan is nu bekend geworden uit onderzoek van de diverse Italiaanse parlementaire commissies dat zij in hoge mate geïnfiltreerd waren door de SISMI en de SISDE,‭ ‬de Italiaanse inlichtingen-‭ ‬en veiligheidsdiensten.‭

Sterker nog:‭ ‬de top van de Brigate Rosse onderhield contacten met deze twee diensten, er zijn duidelijk aanwijzingen dat bepaalde bomaanslagen door de BR uitgevoerd zijn in opdracht van de SISMI en de SISDE.‭ ‬Zo kreeg de BR de schuld van de‭ ‘‬communistische terreur‭’‬.‭ ‬Een typisch staaltje van een zg.‭ ‘‬false flag operation‭’‬.‭ ‬Praktisch de hele top van deze diensten was lid van de P2‭ ‬loge.

Tijdens de kidnapping van Moro,‭ ‬hij werd klem gereden in een achteraf straatje in Rome,‭ ‬werden zijn lijfwachten met precisie schoten uitgeschakeld,‭ ‬alleen Moro bleef ongedeerd in de kogelregen.‭ ‬Dat is of zeldzaam toeval,‭ ‬of hier was sprake van professionele scherpschutters,‭ ‬mensen getraind in het leger,‭ ‬leden van Gladio.‭ ‬En geen ordinaire terroristen voor wie maar een ding belangrijk was:‭ ‬bomaanslagen met zoveel mogelijk doden.

Het pand waar Moro gevangen werd gehouden was gelegen in een huizenblok dat grotendeels werd bewoond door politie-officieren en leden van de geheime dienst.‭

Er zijn tal van bewijzen dat Moro een gevaar voor Italië en de NAVO was geworden.‭ ‬Hij weigerde bij voorbeeld ook mee te werken om Italiaanse legerbases open te stellen voor Amerikaanse vliegtuigen die oorlogsmaterieel vervoerden naar Israël dat op dat moment in een oorlog met Arabische landen verwikkeld was.‭ ‬Moro moest weg.

Zo zijn diverse politici,‭ ‬militairen,‭ (‬anti-maffia‭) ‬onderzoeksrechters en‭ ‬journalisten in de jaren zeventig en tachtig uit de weg geruimd,‭ ‬afgemaakt,‭ ‬neergeknald en opgeblazen omdat ze de CIA en de Amerikanen in de weg zaten.‭ ‬Want één ding is duidelijk uit het boek van Igel:‭ ‬het kwade genius achter dit alles was de CIA.

Via de CIA is het Gladio netwerk opgericht,‭ ‬getraind en onderhouden.‭ ‬Dit netwerk is in deze periode volledig ontspoort en heeft gemene zaak gemaakt met de doelstellingen van de P2‭ ‬loge,‭ ‬de maffia en rechtse terreurbewegingen.

Alles staat in detail beschreven in het boek van Igel die als correspondent voor een aantal Duitse kranten en tijdschriften achttien jaar in Italië heeft gewoond.

Maar er staan ook heel veel nieuwe feiten in die boven water zijn gekomen,‭ ‬omdat er zo’n kleine twintig jaar later toch nog mensen zijn die nu willen praten over deze duistere periode waarin de CIA een misdadige rol heeft gespeeld en waarin honderden slachtoffers zijn omgekomen en duizenden zijn gewond.‭

De angst voor het communisme en de‭ ‘‬binnenlandse vijand‭’ ‬in Italië was volkomen geënsceneerd,‭ gecultiveerd‬ en geïnstrumenteerd in de handen van oude en nieuw nazi’s,‭ ‬het Gladio netwerk,‭ ‬de Italiaanse geheime diensten en de illegale vrijmetselaarsloge P2.‭

Regine Igel:‭ ‬Terrorjahre‭ ‬-‭ ‬Die dunkele Seite der CIA in Italien,‭ ‬F.A.Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,‭ ‬München,‭ ‬2006,‭ ‬469‭ ‬pag.