Uit een onderzoek van het Emnid Institut in Bielefeld in opdracht van het weekblad ‘Der Spiegel’, blijkt dat 55% van de Duitsers niet meer in het bestaan van God geloven. Vier jaar geleden was dit nog 30%
Dit meldt het Duitse blad Idea Spektrum.

Het proces van geloofsafval gaat zowel in West Duitsland als in de voormalige DDR gewoon door. Vanaf 1992 tot vorig jaar hebben in totaal 3,5 miljoen mensen hun geloof in God vaarwel gezegd of zijn zonder godsdienston­derwijs opgegroeid.
In het westelijke deel van Duitsland gelooft weliswaar nog 51% in het bestaan van God, daarentegen gelooft in het oostelijke deel slechts 20% in Hem. Het effect van veertig jaar communis­tische opvoeding heeft wel degelijk zijn gevolgen gehad.
Het totaal aantal mensen dat zegt niet in God te geloven steeg van 20% naar 28%  Slechts 26% van de Duitsers zegt in Jezus Christus te geloven.
De trend is duidelijk: er groeit langzamerhand een generatie zonder God op. Voor maar liefst tweederde van de jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, betekent God niets meer. Schokkend is ook dat voor 46% van de geregistreerde kerkleden Jezus niet meer de Zoon van God is. Voor 38% is Hij slechts een groot mens en een goed voorbeeld. Van alle kerkleden zegt 7% dat Jezus voor hen niets meer betekent.

Ook het geloof in het bestaan van de duivel lijkt zijn tijd gehad te hebben. Zonder uitzondering geldt: Wie niet in God gelooft, gelooft ook niet in satan. Rond 20% van alle Duitsers gelooft in zijn bestaan, 47% is ervan overtuigd dat hij niet bestaat en 33% weet het niet precies.
Opvallend is dat voor 28% van de Rooms-Katholieken de duivel een realiteit is, voor de protestanten is dit percentage slechts 17%