“Met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen nog vers in het geheugen, zullen tal van Nederlanders door hun stemgedrag uiting geven aan hun onvrede over buitenlanders”. Aldus Ds.Abma, Hervormd predikant in Gouda.

De vereniging ‘Bijbel & Onderwijs’ te Amersfoort onderschrijft deze woorden, maar wijst er tevens op dat alleen de woorden “onvrede over buitenlanders” gevoelens opwekt, die te vergelijken zijn met de tijd waarin Hitler sprak over ‘het Joodse vraagstuk’. Waartoe dat leidde zal iedereen nog wel weten. Daarom spreekt ‘Bijbel & Onderwijs’ liever niet over etnische problemen, en zeker niet over etnische zuiveringen. Geen enkele etnische groep heeft het recht zich boven een andere te verheffen, ook niet de Nederlandse! Wél is het belangrijk te spreken over de noodzaak tot aanpassing en zich voegen in de samenleving die mensen ‘die anders zijn’ opneemt!

Het christelijk onderwijs dient, met inachtneming van het unieke van de bijbelse openbaring en de Persoon en werk van Jezus Christus, respect te tonen voor alle mensen, veraf of dichtbij. Dus ongeacht hun ras, geslacht godsdienst of etnische groep.

Enkele medewerkers van ‘Bijbel & Onderwijs’ brengen die dagelijks in de praktijk met kinderen van vele kleuren en rassen.