Terwijl links en rechts weer de diverse typen oorlogen uitbreken en oplaaien, de aanslagen ons weer om de oren vliegen, moeten we ons herinneren dat alle oorlogen in de basis bankiersoorlogen zijn.

Dus, terwijl de bankiers weer heerlijk aan het huishouden zijn, een korte blik op het nieuws over wat het ECB allemaal uitspookt. Allereerst voeding voor de complot theorieën, vlak voor topbesluiten komen de ECB en bankiers bij elkaar, rapporteert Nu.nl begin november. Iets over de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank:
Bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) spraken met bankiers en vermogensbeheerders kort voordat belangrijke beleidsbesluiten werden genomen. Soms zagen beide partijen elkaar enkele dagen daarvoor nog en in een enkel geval zat er slechts een paar uur tussen.
Dit soort handel met voorkennis blijkt kennelijk toch legaal, de ECB blijft het faciliteren. Dat het maar duidelijk is dat de ECB een bankiers belangenvereniging betreft en geen onpartijdig “jurylid” zoals vaak gedacht wordt. U weet dat centrale banken als de ECB, maar ook het IMF, de Wereldbank en Bank for International Settlements slechts facades van dezelfde entiteit zijn, het internationale bankierswezen opereert als één geheel. Elk verschil dat u ziet is slechts schijn, bewust opgeworpen façades voor de kijker thuis.

Zoals u weet creëert de ECB elke maand 60 miljard euro, om weg te geven aan hun bankiersvriendjes in de financiële sector en expliciet niet naar huishoudens in de reële economie. Dat dit type valsemunterij vooral goed is voor bankiers en dat het de economie niet noemenswaardig helpt mag ondertussen duidelijk zijn. De ECB zelf is echter trots op hun kado’s! Voor totaal onduidelijke redenen zocht de ECB het nieuws op om te benadrukken hoe geweldig hun kado’s wel niet zijn (voor bankiers). Het gaat, kort samengevat, gewoon geweldig:
Sinds maart koopt de ECB maandelijks voor 60 miljard euro aan schuldpapier op bij banken. Dat programma loopt nog door tot en met september 2016. Tegen die tijd heeft de centrale bank via die weg in totaal 1,1 biljoen euro in het financiële stelsel gepompt, in de hoop dat dit geld zijn weg vindt naar bedrijven en consumenten.
Natuurlijk hopen ze dat, zo verkopen ze het in ieder geval, maar de realiteit is uiteraard iets volledig anders. De economie in Europa – alsof daar in het geheel iets zinnigs over te zeggen is, het verschil tussen Duitsland en Griekenland is immers groot – gaat dankzij de ECB steun dan wel geweldig, maar het gaat kennelijk nog niet geweldig genoeg:
De prijsontwikkeling in het eurogebied is [..] teruggezakt, vooral onder invloed van de lagere olieprijzen. Waar de inflatie eerder dit jaar leek aan te trekken, mede dankzij het stimulerende beleid van de ECB, zijn die signalen volgens Draghi “ietwat afgezwakt”.
“Ietwat afgezwakt” is een teken voor de ECB om flink te gaan graaien. Als de bankiers niet elk jaar 2% kunnen afromen van de waarde van alle euro’s in de eurozone, dan doet de ECB hun werk natuurlijk niet goed!

De missie van de ECB: het weg-inflateren van elke vorm van vooruitgang . Om duidelijk te zijn dat elk middel het door de ECB waargenomen doel (2% afromen/waardevermindering per jaar) heiligt, spreekt Dhr Draghi als ECB opperhoofd het nog maar weer eens uit:
“Dat is wat ons prijsstabiliteitsmandaat van ons vereist”, aldus Draghi. Daarbij behoren ,,alle instrumenten” van de ECB tot het arsenaal, stelde de centralebankpresident.
Het verminderen van de waarde van de euro moet uiteraard wel ongestoord door kunnen gaan, zeker als er voordelen of vooruitgang te bespeuren zijn: De prijsontwikkeling in de eurolanden ligt voorlopig nog ver onder het niveau van net geen 2 procent waar de ECB naar streeft. Dat heeft deels te maken met de forse daling van de brandstofprijzen sinds vorig jaar zomer. Dankzij het stimuleringsprogramma blijft het inflatiedoel op de middellange termijn wel in zicht, stelt de centrale bank.
Wat lief dat de ECB hun programma ‘stimuleringsprogramma’ noemt. Iets over Newspeak iemand? Maar zie hier ook een systematisch probleem, elk voordeel dat de burger dreigt te ervaren (lagere olieprijzen, dus meer geld over!) wordt direct ongedaan gemaakt door de ECB door kunstmatig inflatie te vergroten. Dit gedrag van de ECB betekent dat elke vooruitgang, elke meevaller, elke productiviteitsverhoging, wordt weggeïnflateerd. Op die manier komen we als samenleving natuurlijk nooit vooruit! En dat is precies wat de statistieken aantonen: we zijn er sinds de jaren 70 niet meer op vooruit gegaan.
Maar dat maandelijks 60 miljard gratis euro’s (gebaseerd op devaluatie uiteraard, op uw kosten dus) voor de bankiers in de financiële markten nog niet genoeg is, blijkt:
“Als we van mening zijn dat het huidige beleid niet voldoende is om dat doel te bereiken, dan zullen we doen wat nodig is om de inflatie zo snel mogelijk te laten stijgen”, aldus Draghi.

De ECB wil dus snel meer geld weggeven aan hun bankiersvriendjes, want die 60 miljard… ja, die gaat tegenwoordig toch snel op. Hoewel het gezegd gaat dat geld niet aan de boom groeit, geldt dat voor de ECB uiteraard wel. Zij toveren de miljarden immers uit het niets. Om nog maar eens duidelijk te maken aan het volk hoe de vork in de steel zit, besloot de ECB tot een zeer symbolische actie:
De Europese Centrale Bank (ECB) zet een kunstboom van ruim zeventien meter hoog voor zijn nieuwe hoofdkantoor in Frankfurt. De boom bestaat deels uit brons en deels uit graniet en heeft vergulde bladeren. Volgens verantwoordelijk ECB-bestuurder Benoît Coeuré geeft de boom een bijzonder mooi beeld van ”stabiliteit en groei”.
Natuurlijk, de bronzen boom geeft niet aan dat voor de ECB het geld aan de boom groeit (ze toveren de euro’s daar namelijk volledig uit het niets) maar dat de ECB zorgt voor stabiliteit en groei. Vandaar die vergulde bladeren natuurlijk. En ook recht voor de voordeur van hun hoofdkwartier/piratennest. En… Succes! (Soort van, althans)
Eens kijken of al die valsemunterij nu ook echt werkt? En jawel, op 23 november rapporteert Nu.nl het volgende:
De waarde van de euro stond maandagmorgen op het laagste niveau ten opzichte van de dollar in zeven maanden. De daling van de euro hangt samen met de mogelijke uitbreiding van het steunbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week, waar handelaren rekening mee houden.
Gelukt! Gefeliciteerd. Door de geweldige inzet (uitholling van de euro middels structureel grootschalige valsemunterij dus, voor hun bankiersvriendjes) staat de euro weer op ongekend laag niveau! Chapeau ECB! Maar als vermindering van de waarde van het geld (inflatie en groeiende schulden) daadwerkelijk goed was voor een economie, was Griekenland ons nu aan het uitkopen. De Telegraaf kopte zelfs ‘Fed en ECB halen euro verder onderuit‘. Was het al triest met de euro, we zitten met de waarde van de euro in uw portemonnee nu weer op een laagste niveau in ruim een half jaar. Goed bezig!
En al die nieuw gecreëerde miljarden die de ECB aan de financiële markten geeft, ja, die moeten natuurlijk wel afbetaald worden ergens. De ECB is uiteraard geen Sinterklaas! Hoe dat werkt?

Geld lenen wordt daadwerkelijk makkelijker en goedkoper voor bedrijven en consumenten als centrale banken de geldkraan wijd open zetten. Ofwel, elke maand scheept de ECB ons (de samenleving) dus op met 60 miljard aan nieuw af te betalen schulden. Ondertussen scheurt de rijke financiële markt steeds verder los van de rest van de samenleving. Want al dat gratis geld verdwijnt in de financiele markten waar het voor inflatie zorgt, terwijl alle schuldproblematiek in de reële samenleving voor zeer reële deflatie zorgt. De ECB wakkert met hun beleid dus ongekende biflatie niveau’s aan.
Veel miljarden, veel kunstmatige inflatie, voordelen rondom de olieprijs weggenomen, oorlog in Syrië waar Rusland nu vecht tegen Amerika, de aanslagen in Parijs, België op slot, de VS betrekt nu Nederland bij het oorlog stoken, veel migratieproblematiek, een aanstaand Bitcoin verbod, de extreem lage waarde van de euro…

Waar zouden we toch zijn zonder al deze prachtige ‘hulp’ van de ECB en hun collega’s? Het bankiersvolk verrijkt zich steeds verder, stookt ondertussen onrust en oorlogen en scheept ons op met rentes en eindeloze schuldbetalingen. Ondertussen wordt de grip van de bankiers steeds steviger en steviger.

Overgenomen van:

langleveeuropa.nl