Vorig jaar vond er in het 18e eeuwse kasteel Rosenau in de gelijknamige Oostenrijkse plaats een vrijmetselaarsconferentie plaats waarbij vertegenwoordigers van bijna alle grootloges van de Midden- en Oost-Europese landen bij aanwezig waren.
Deze jaarlijkse bijeenkomsten staan bekend onder de naam Sinaia Protocol Conference (SPC), genoemd naar de Roemeense stad Sinaia waar de organisatie in 2000 is opgericht.


Dit meldt het Oostenrijkse vrijmetselaarsblad Blaue Blätter.

De conferentie van vorig jaar had als thema ‘Hoe kunnen vrijmetselaren de maatschappij beïnvloeden?’
Bij de oprichting zes jaar geleden speelde de grootmeester van de Vereinigte Grosslogen von Deutschland een toonaangevende rol.
Doel van de SPC is intensieve informatie uitwisseling tot stand te brengen tussen de deelnemende grootloges inzake vraagstukken over het opbouwen en besturen van de vrijmetselarij, regulariteit en erkenning.
De SPC organiseert informele samenkomsten van de hoogste vertegenwoordigers van de nieuwe en heropgerichte grootloges van Midden-, Oost-, en Zuidoost-Europa, samen met geïnteresseerde ‘westelijke’ grootloges.
Veertig vertegenwoordigers van achttien grootloges uit Midden- en Oost-Europa spraken ook over andere vraagstukken die voor de nieuwe grootloges van belang zijn: het onderzoek naar de kandidaten en instructie.
Als thema’s voor toekomstige bijeenkomsten werden aangegeven: ‘de vrijmetselarij van de toekomst’, ‘samenwerking tussen grootloges’ en ‘vrijmetselarij vandaag’.

De SCP stuurgroep wordt geleid door Alfred Koska, grootmeester van de Duitse vrijmetselarij. Overige stuurgroepleden komen uit Oostenrijk, Duitsland, Roemenië, Kroatië, Rusland, Zwitserland en Litouwen.

De vrijmetselarij in Roemenië begint zichtbare activiteiten te ontplooien. Vorig jaar vierde de Nationale Grootloge haar 125-jarig bestaan met buitenlandse gasten uit tien landen, waaronder zes grootmeesters.
Het niet-rituele deel van de bijeenkomst (het inofficiële deel met de gasten) werd druk bezocht door persoonlijkheden uit het openbare en culturele leven van Roemenië.
Er werd een video vertoond die de geschiedenis van de vrijmetselarij in Roemenië weergaf. Hierin werd gedocumenteerd hoeveel belangrijke dingen de broederschap heeft gedaan voor de totstandkoming van de Roemeense staat.
De Roemeense loges werken nauw samen met de Turkse loges. In Turkije zijn ongeveer 200 loges verspreid over dertig verschillende plaatsen.
Vanuit Turkije wordt de vrijmetselarij opgezet in de Kaukasus, om te beginnen in Azerbaidzjan. “Roemeemse broeders worden in Turkije als Turkse broeders beschouwd”, aldus Blaue Blätter dat goed geïnformeerd is over wereldwijde ontwikkelingen in de vrijmetselarij.

Ook in Letland was het jaar 2005 een jaar van samenwerking met andere loges. De grootloge van Letland werd in 2003 geïnstalleerd.
Maart vorig jaar vond in Riga het tweede Forum Masonicum Balticum plaats. Dit overleg is bedoeld om vrijmetselaars uit het Oostzeegebied bijeen te brengen voor informele gedachte-uitwisselingen.
Het thema ‘Vrijmetselarij in een veranderend Europa’ trok sprekers aan uit Duitsland, Oostenrijk, Rusland en Zweden. De belangrijkste spreker John Hamill, is pr-baas van de United Grand Lodge of England, de overkoepelende moeder organisatie die wereldwijd bepaald of een loge zich regulier mag noemen of niet.

Blaue Blätter meldt verder dat in april vorig jaar de grootloge van Bosnië-Herzegovina geïnstalleerd is door Michael Kraus, de grootmeester van de Oostenrijkse grootloge.
Het voorbereidende werk werd echter gedaan door de grootloge van Slovenië. Bij deze installatie die plaatsvond in een loge aan de rand van Sarajevo, waren wederom vertegenwoordigers uit de omringende landen aanwezig.
De beleidslijn is dat al de loges in Bosnië-Herzegovina een exacte weerspiegeling moeten zijn van de etnische samenstelling van het land. Dit is zo bepaald als gevolg van de burgeroorlog die nu tien jaar geleden plaatsvond.

In juni vorig jaar werd in Montenegro de eerste grootloge in het land geïnstalleerd. Ook daarbij waren vertegenwoordigers van omringende landen aanwezig, zelfs een delegatie uit Nederland.
En in Macedonië werd in september vorig jaar de overkoepelende grootloge van het land geïnstalleerd. Dit alles onder leiding van de controlerende Britse Grootloge.
De Oostenrijkse grootmeester trad hierbij op als een soort ceremoniemeester.
Eveneens in september werd in Parijs de grootloge van de Oekraïne en zijn grootmeester aangesteld. Waarom dit niet in de Oekraïne zelf gebeurde vermeldt het blad echter niet.
De vijf loges in de Oekraïne werkten tot vorig jaar onder controle van de Franse Grootloge. De vrijmetselarij bestond al vanaf 1782 in de Oekraïne.

Twee maanden eerder werd bij het beroemde Hongaarse slot Festetics in Keszthely aan het Balatonmeer, de eerste steen gelegd voor het eerste vrijmetselaarsmuseum in dit land.
Graaf Festetics was niet alleen een legeraanvoerder en een nationale held uit de achttiende eeuw, maar ook een overtuigd vrijmetselaar.
De Hongaarse grootmeester, tuinarchitect van beroep, zal een deel van het slotpark inrichten in de vorm van een loge. Kasteel Festetics moet een grensoverschrijdend ontmoetingspunt worden voor Europese vrijmetselaars.