Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, wil Nederlandse christenen uitdagen in de schoenen van geheime gelovigen te stappen. De eerste stap kunnen ze zetten door op www.stapindeschoenenvan.nl het Instappakket Geheime Gelovigen aan te schaffen.

De actie is een onderdeel van de campagne die Open Doors voert voor christenen in de Moslimwereld – de zogenoemde geheime gelovigen. “Voor ons Nederlandse christenen is het erg moeilijk voorstellen hoe je leven eruit ziet als je je geloof verborgen moet houden. Daarom roepen we christenen in Nederland op zich te identificeren met geheime gelovigen”, zegt Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling.

Instappakket
Om de leefwereld, problemen en geloofsomgeving van geheime gelovigen dichter bij te brengen, heeft Open Doors het Instappakket Geheime Gelovigen ontwikkeld. Hierin zit onder meer een dvd met de indrukwekkende documentaire ‘A Cry From Iran’. Deze film gaat over het leven van de Iraanse voorganger Haik Hovsepian, die alles in het werk stelde om een collega van de doodstraf te redden. Ook zitten er materialen in die uitleggen wat geheime gelovigen doormaken en aangeven op welke zeven manieren wij kunnen helpen. Verder bevat het pakket ‘nuttige’ spullen als een geheime gelovigen-pen, een memoblokje en een setje mooie, thematische ansichtkaarten. Het pakket is voor 10 euro te koop op www.stapindeschoenenvan.nl.

Tournee
Deze week vindt bovendien een tournee plaats met de familie van Haik Hovsepian. Weduwe Takoosh en zoon André zijn op uitnodiging van Open Doors in Nederland op bezoek om hun film over Haik te promoten. In Hoofddorp (dinsdag), Drachten (woensdag) en Rotterdam (donderdag) worden ‘première-avonden’ gehouden. Het instappakket wordt ook hier verkocht.

Geheime gelovigen
Niemand weet precies hoeveel christenen in de Moslimwereld leven. In sommige landen is er sprake van een traditionele kerk, waar voornamelijk christenen van geboorte bijhoren. Deze christenen worden door de maatschappij als tweederangsburgers behandeld. Velen emigreren dan ook naar Westerse landen. Daarnaast is er een onbekend aantal christenen met een moslimachtergrond. Zij lopen grote risico’s. Veel families nemen het recht in eigen hand en sluiten ‘afvallige moslims’ een tijd op, mishandelen hen of sturen hen weg. Soms wordt iemand zelfs vermoord. In landen als Iran, Saoedi-Arabië en Afghanistan treedt de staat zelf hard op tegen deze christenen. Soms met de dood tot gevolg.

Zelfvertrouwen
Femi is een geheime gelovige uit Egypte. Haar ogen stralen zelfvertrouwen uit, maar verraden ook de pijn die ze heeft gevoeld. “Mijn neven ontvoerden me en zetten me onder druk om de Here Jezus te verraden. Ik kreeg geen eten en werd zwaar mishandeld. Eén man probeerde me te verkrachten, maar ik verzette me tot hij het opgaf. Hij ging weg en vergat de sleutel. Ik vluchtte en rende tot ik niet meer kon.” Open Doors helpt Egyptische, geheime gelovigen als Femi door hen op te vangen, bijbelonderwijs te geven en / of hun een vak te leren.

Lees ook onderstaand verhaal over het in de schoenen van geheime gelovigen stappen.

Ben je bereid in een gebroken sandaal te stappen?

“Ik ben zo blij dat Open Doors deze campagne begint”, zegt Hana, een geheime gelovige uit Pakistan. “Het is goed dat wereldwijd christenen proberen te stappen in de schoenen van geheime gelovigen. Waarom? Omdat geheime gelovigen de eerste stap hebben gezet.”

Eind 2003 werd een brief* bezorgd op het Witte Huis in Washington. Hij was geschreven door kerkleiders uit Afghanistan naar aanleiding van de Afghaanse grondwet die op het punt stond te worden aangenomen. In de brief doen ze een hartstochtelijke oproep op president Bush: ‘Laat deze grondwet er niet komen, want dan zijn we net zo slecht af als in de tijd van de Taliban’.

Onlosmakelijk
“Mensen in landen als Afghanistan zien het Westen en de christelijke Kerk als onlosmakelijk verbonden”, zegt Hana. “De brief van deze moedige kerkleiders is daarom niet gestuurd aan het staatshoofd van het machtigste land ter wereld. Hij is gestuurd naar de Kerk! De brief is een oproep aan ons om wat er in Afghanistan gebeurt vanuit hun perspectief te bekijken. Deze kerkleiders waren al christen toen de Taliban nog een schrikbewind voerden over Afghanistan. Dat de VS hen verjoegen, was een geschenk uit de hemel. Daarom riepen en roepen ze de hulp in van andere christenen. Zij hebben de eerste stap gezet. Een hele gevaarlijke. Wat als de brief onderschept was? We zouden nooit meer van hen gehoord hebben. Laten wij de volgende stap maken.”

Hana komt zelf uit een christelijke familie in de Golf-regio, maar ze heeft verschillende vrienden met een islamitische achtergrond die nu geheime gelovigen zijn. Hana weet wat zij – en andere geheime gelovigen – doormaken. “Hun leven is niet makkelijk. Denk er daarom ook niet lichtzinnig over om in de schoenen van geheime gelovigen te stappen. In hun schoenen stappen, betekent in de eerste plaats dat je – onder andere in gebed – geestelijke strijd aangaat. In de Moslimwereld heerst een geest van Jihad, die alle niet-moslims wil doden. Geheime gelovigen willen niet doden. Ze willen leven brengen. Daarom vragen ze ons of we willen bidden. Dat ze geestelijk sterk en toegerust worden om het Evangelie met anderen te delen. Hun gebed is: ‘Geef ons een mogelijkheid om te spreken over U’. Laten we dat met hen meebidden. Alleen de Heilige Geest kan zeggen met wie je over de Here Jezus kunt praten.”

Voeten
Het verhaal van geheime gelovigen is een verhaal van voeten, vindt Hana. “Daarom past de slogan van Open Doors ‘Stap in de schoenen van…’ zo goed. Een tijdje geleden was ik bij een samenkomst van geheime gelovigen. Eén vrouw was net getrouwd. Ze droeg nog wat juwelen en haar gezicht was opgemaakt. Toen ze haar sandalen uitdeed, schrok ik. Haar nagels waren gebroken, haar hakken en hielen kapot. Ik besefte dat deze vrouwen gewend zijn kilometers en kilometers te lopen, soms zelfs door de bergen.”

Lopen
Volgens Hana moeten ze wel lopen. “In onze cultuur praten mensen verschrikkelijk veel, zeker de vrouwen. Binnen vijf minuten weet iemand alles van je. Als geheime gelovige is dat gevaarlijk. Daarom ontwijken deze christelijke vrouwen sociale gelegenheden, winkels en het openbaar vervoer zoveel mogelijk. De vrouwen die evangeliseren, leggen vele kilometers af om van het ene in het andere dorp te komen. Ik herhaal het: het is niet eenvoudig om je te identificeren met geheime gelovigen. Ben je bereid om te stappen in een gebroken sandaal? Ben je bereid vele kilometers in eenzaamheid te lopen? Ben je bereid het huis van stervende mensen binnen te gaan en daar het Evangelie te vertellen? Ben je bereid gevaarlijke routes te nemen om bijbels te kunnen smokkelen? Als je gedrogeerd wordt en je bijbels worden ontdekt, is dat het einde van je reis… En als iedereen heroïne gebruikt om het harde leven te ontvluchten, doe jij het dan niet? Je kinderen leiden ook een dubbelleven. Thuis krijgen ze een christelijke opvoeding, op school lopen ze verplicht onder de koran door. Welke keuze maak je? Gaan ze naar school of hou je hen thuis?”

* Deze brief is in zijn geheel afgedrukt in het boek Geheime Gelovigen van Anne van der Bijl.