Eind oktober is er voor de eerste keer in de geschiedenis van de Duitse hoofdstad een gezamenlijk joods-christelijk centrum geopend.
De in 1996 opgerichte messiasbelijdende gemeente Beit Sar Shalom had tot voor kort haar onderkomen in de baptistengemeente Bethel, als onderhuurder.
De messiasbelijdende gemeente met ongeveer driehonderd leden heeft haar nieuwe onderkomen, een voormalig gemeentehuis, gekocht voor 600.000 euro van de ‘Landeskirchlichen Gemeinschaft’ in het Berlijnse stadsdeel Lichterfelde.


De opening van het centrum werd gevierd met een vijf uur durende lofprijzingsdienst, die bestond uit elementen van de joodse en christelijke traditie. Zo werden de Torarollen door de zaal gedragen en talrijke liederen in het Hebreeuws gezongen. Messiasbelijdende joden geloven net als christenen, dat Jezus Christus de messias is.
Dit meldt Idea Spektrum, het weekblad van de Duitse Evangelische Alliantie.

Omdat er zich meer bezoekers aangemeld hadden dan er in het gebouw konden, vond de eigenlijke kerkdienst plaats in een pinkstergemeente in de buurt.
De leider van de messiasbelijdende gemeente, Wladimir Pikmann, hoopte op een goede samenwerking van messiasbelijdende joden met de christelijke gemeenten in Berlijn. Voor hem is het een wonder dat tien minuten rijden van de Wannsee-Villa, waar in de oorlog de totale uitroeiing van het joodse volk werd besloten, nu een joods-messianistisch centrum is ontstaan.
Voorzitter van Beit Sar Shalom, Horst Stresow, heeft als plan alle 300.000 joden in Duitsland met het evangelie te bereiken. In het centrum, dat voornamelijk door donaties in stand wordt gehouden, is wil men samenkomsten organiseren als in een ‘messiaans-joodse synagoge’.

Ook de leider van het christelijke netwerk ‘Gemeinsam für Berlin’, Swen Schönheit, verklaarde dat christenen samen met de messiasbelijdende joden de inwoners van Berlijn moeten dienen. Voor de vertegenwoordiger van de Duitse Evangelische Alliantie was de inwijding van het centrum een ‘emotionele belevenis’.