Onder deze titel schreef ds.Charles Lawson in het Ameri­kaanse maandblad ‘The Lion of Judah’ over de voorbereidingen in de Arabische landen, gebaseerd op informaties verschenen in ‘Intelligence Digest’ (Brimpsfield, Engeland).

Syrië, Irak, Iran en Libanon staan hierbij op de voor­grond.
De bedoelingen van president Assad zijn duidelijk: tot elke prijs de hoogten van Golan veroveren en daarna de staat Israël vernietigen. In de eerste helft van 1996 heeft Assad zijn tanden laten zien, door 573 Katyusha raketten af te schieten, vanuit de Libanon naar het noorden van Israël.


Deskundigen zijn het erover eens, dat Assad helemaal geen vrede wenst. Hij laat zijn vrienden, de leden van de Hezbollah guerilla beweging het voorbereidende vuile werk doen.

De Israëlische generaal, die het hoofd is van het noorde­lijke commando heeft dan ook in het dagblad ‘Maariv’ ver­klaard: “Naar mijn mening bereiden de Syriërs zich voor op oorlog. Het is volkomen duidelijk. Het enige dat ik niet weet, is op welke datum ze zullen beginnen. Let op hun intensieve training, de stellingen, de wapens die zijn aangeschaft…”.

Rusland en Syrië sloten een contract af voor de leverantie van 3 miljard dollars aan wapens (in Amerikaans geld gere­kend). Eenheden van het Russische en het Syrische leger hebben samen realistisch geoefend. Conclusie van een Israëlische diplomaat: “Dit wijst erop, dat de Russen de wens koesteren, terug te keren in de arena van het Midden-Oosten, door middel van oorlog en geweld”.
Sinds maanden gaat er een stroom van Russische officieren naar de Syrische hoofdstad Damascus, om de legerleiders daar les te geven in moderne oorlogvoering. De Russen helpen zelfs met de bouw van moderne wapenfabrieken.
Het lijkt op de steun die Moskou sinds jaar en dag aan Iran geeft.

Het geheel van dit beeld is alarmerend. Iran heeft drie onder­zeeboten van de z.g. Kilo-klasse gekocht, en geleide projek­tielen waarmee Israël rechtstreeks kan worden beschoten. Rusland is bezig met een hele lijst leveranties sinds 1993:
48 MiG-29 gevechtsvliegtuigen, 24 MiG-31 onderscheppingsja­gers, 24 MiG-27 gevechtstoestellen voor het aanvallen van grondtroepen, 12 TU-22M bommenwerpers, 2 IL-76 verkenners. In bestelling: 12 nieuwe TU-154 vliegtuigen.
Bij Teheran bouwen de Russen een fabriek voor het maken TU-134 machines.
Het gaat om een totaal bedrag van 4 miljard dollars.

Rood-China heeft Iran voor eenzelfde bedrag aan wapens in het algemeen geleverd, waarbij onderdelen voor het in elkaar zetten van chemische wapens. In de plaats Bushehr bouwen de Russen in opdracht van Teheran een kerncentrale, compleet met afweergeschut tegen mogelijke aanvallen van de Amerikaanse luchtmacht…

Tegen de wens van Turkije in leveren de Russen afweerge­schut en geleide projektielen aan Cyprus. Als dit niet wordt ge­stopt, is Turkije (een Navo-land) bereid Moskou de oorlog te verklaren. Ankara is een bondgenoot van Jeruzalem; de houding van Moskou is een uitdaging, die Syrië en Iran welgevallig is. Saddam Hoessein van Irak ziet geamuseerd toe.

De Russische generaal Lebed herinnerde eraan dat er nog steeds koffers met kleine atoombommen zoek zijn. Indertijd zijn er in opdracht van de KGB honderd gemaakt. Geheime agen­ten van het Westen achten het mogelijk, dat er van die koffers in Iran terecht gekomen zijn om de Amerikanen af te schrikken.
Iran zou kunnen dreigen met aanslagen in Amerikaanse steden, wan­neer de oorlog met Israël losbarst, om Washington te weer­hou­den van grootscheepse militaire hulpverlening aan haar vrien­den in het Midden-Oosten, als daarom wordt gevraagd door Jeruzalem. Binnen een jaar zou het zover kunnen zijn, zegt ds.Charles Lawson.