De machtigste geheime organisatie, die de komst van een ‘nieuwe wereldorde’ bevordert, wordt ‘de Bilderbergers’ genoemd (voorheen ‘The Navigators’). Aldus ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, RSA). Daar komen de bankiers, zakenlieden en andere top-figuren bij elkaar, hoofdzakelijk afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten. Presidenten, eerste ministers, generaals, vakbondsleiders, groot-industriëlen, toonaangevende figuren van de media enz. vormen een super-elite, die de wereld wil besturen. Niets meer en niets minder.

Van de Europese kant domineren de Rothschilds, van de Amerikaanse kant de Rockefellers. Er is, menselijkerwijs gesproken, op dit moment geen groep die meer invloed heeft op aarde dan ‘de Bilderbergers’. Met hen wordt samengewerkt door de ‘Council on Foreign relations’ en de ‘Trilateral Commission’ (o.l.v. de Rockefellers) in de Verenigde Staten.

De naam Bilderbergers is afkomstig van het hotel ‘de Bilderberg’ in Oosterbeek, uitsluitend omdat daar in 1954 de eerste conferentie van de groep plaats vond, op initiatief van prins Bernhard.

De prins maakt er geen geheim van, dat het doel van de groep is de vorming een wereldregering. In april 1971, bij aankomst op Logan Airport (Boston, VS) zei hij, dat het doel van de vergadering (toen in Woodstock) was “de rol van de Verenigde Staten in de wereld veranderen”

De Bilderbergers worden veronderstelt, de idealen van de westelijke wereld te versterken. Dat hebben ze niet gedaan. Zij en de groepen, die met hen samenwerken, hebben achter Mao gestaan en achter Ho Chi Minh, Nelson Mandela, en nog veel meer schurken.

Er wordt op bepaalde data telkens in een andere plaats vergaderd, zonder agenda, zonder notulen, zonder persconferenties. In het Amerikaanse blad ‘Spotlight’ lekte in 1954 uit, dat de ‘dekolonisatie’ van Afrika was besproken, en daar waren belangrijke personen uit Zuid-Afrika bij geweest.

De Bilderbergers namen in 1957 ook het initiatief, het verdrag van Rome in het leven te roepen, waarop de Europese Gemeenschap werd gebaseerd. De 25e vergadering vond plaats in Londen en daar was (barones) Margaret Thatcher uitgenodigd. Zij werd daarna nooit meer gevraagd, omdat zij had geweigerd Engeland uit te leveren als een onafhankelijk land! Dat was in april 1977.

In de vergadering van 1989 gaf voorzitter David Rockefeller bevel, haar ten val te brengen, omdat ze bleef weigeren mee te werken aan een Europese superstaat in 1992.

In 1990 maakte de groep veel werk van het redden van de Chase Manhattan bank van David Rockefeller, via Henry Kissinger en het IMF (in 1944 gesticht, tegelijk met de Wereldbank). De grote banken worden steeds veilig gesteld, is wel gebleken.

Over de vergadering van 6 – 9 juni 1991 lekte uit, dat er binnen vijf jaar een grote oorlog werd verwacht en daarom een wereldleger van de Verenigde Naties moest worden gevormd…

In april 1993 werd een speciale, zwaar bewaakte vergadering belegd achter gesloten deuren, in het ‘Nafshika Astir Palace Hotel’ in Vouliagmeni (Griekenland). Er waren 124 personen aanwezig, waaronder: David Rockefeller, Henry Kissinger, de Rothschilds, Lord Carrington, Giovanni Agnelli (de baas van de FIAT-fabrieken), koningin Beatrix, premier Lubbers, secretaris-generaal Manfred Wörner, Lord David Owen, premier Carl Bildt (Zweden) en Katherine Graham (directrice van de ‘Washington Post’). Het voornaamste onderwerp bij de besprekingen wat het in het leven roepen aan een organisatie, die uiteindelijk de communistische internationale zou kunnen vervangen (heel listig, via anti-pollutie wetten). Gorbatsjov had de naam al bedacht, namelijk ‘het internationale Groene Kruis’1. Twee maanden later, in Rio de Janeiro, werd voorgesteld er een afdeling van de Verenigde Naties van te maken (aldus ‘Time’). De nieuwe wereldorde zal de aarde ‘zuiveren’!…
Wie niet meedoet, moet verdwijnen…..