Vorige maand werd de internationale president van de Pan-Europabeweging en lid van het Europese parlement Otto von Habsburg, een eredoctoraat verleend door de Universiteit van Osijek in Kroatië. De Strossmayer Universiteit van Osijek heeft op grond van een voorstel van de juridische en economische faculteit besloten von Habsburg deze eer te verlenen. Dat meldt Pan-Europa Intern, het blad van de jeugdbeweging van de Pan-Europese beweging.

In het voorstel worden de politieke en bellestrieke activi­teiten van Otto genoemd, die een “unieke brug” vormen voor de succesvol­le overgang van de volkeren van Europa naar het derde millennium.
De inzet van Otto von Habsburg als internationaal president van de Pan-Europa beweging, voor de onafhankelijkheid van het Kroatische volk en hun integratie in de Europese structuren werden met name genoemd.

Otto von Habsburg was eerder in mei j.l. hoofdspreker bij de jaarlijkse Pan-Europa dagen, die ditmaal in de Europahalle in Trier werden gehouden. Aanwezig waren 400 deelnemers uit 17 verschillende landen.
Von Habsburg riep de Duitse regering op in hun buitenlandse politiek “eindelijk hun morele verplichting waar te maken en iets voor de snelle opname van de Baltische staten in de Europese Unie te doen. Het is de schuld van de Duitsers dat de Baltische staten door het geheime verdrag van Molotow en Ribbentrop in 1939 hun zelfstandigheid hebben verloren. Ook nu weer worden de Baltische staten door Russische nationalistische krachten bedreigd”.
Verder riep hij op tot het stopzetten van abortuspraktijken, die neerkomen op “een miljoenenvoudige moord op ongeboren kinderen”.

Eerder had von Habsburg geageerd tegen de gevolgen van het loslaten van het idee dat God nauw betrokken is bij het toekom­stige Europa. Hij riep de aanwezigen op zich eindelijk weer openlijk tot God te bekeren. Otto is overtuigd dat het christen­dom het geestelijke hart van Europa vormt. Hij ziet echter de invulling daarvan in de versterking van de Roomse gedachte en een grotere invloed van de paus op de Europese politiek.