Jarenlang heeft de Joodse Centrale Raad in Duitsland (Zentralrat der Juden in Deutschland)  pleidooien gehouden voor immigratie en meer rechten voor buitenlanders. Vorige week veranderde zij abrupt van mening. De Centrale Raad die bijna de helft van alle 240.000 joden in Duitsland vertegenwoordigt, uit heftige kritiek op de multiculturele samenleving.

Het weekblad Jüdische Allgemeine schreef vorige week bij monde van de Londense opperrabbijn Jonathan Sacks dat het  “oorspronkelijk goed bedoelde multiculturalisme uitgelopen is op een grote vergissing”.
“Hieronder verstaat men het gelijk berecht naast elkaar leven van etnische, culturele en religieuze groepen in een samenleving. Multiculturalisme heeft geen integratie, maar segregatie van bepaalde groepen tot gevolg. In plaats van tolerantie na te streven, zijn multiculturele samenlevingen juist agressiever, gespletener en intoleranter geworden. Het multiculturalisme kan vandaag de dag niet meer als basis dienen voor de samenleving”.
De opperrabbijn ziet de liberale democratie in gevaar komen. In het Verenigd Koninkrijk wordt door het dwangmatig vasthouden aan het multiculturalisme de meningsvrijheid bedreigd.
“Een vermenging van politieke correctheid en religieus separatisme buit de goedgeefsheid van de moderne burgerlijke samenleving uit.  Religieuze groepen oefenen met boycots en campagnes in toenemende mate druk uit op de samenleving als geheel. De cultuur valt uiteen in verschillende geloofssystemen, waartussen geen rationeel gesprek meer mogelijk is”.

Met het multiculturalisme zijn volgens Sacks universele moraal- en waardesystemen geleidelijk verdwenen. “Moraal is gereduceerd tot persoonlijke smaak”. Dat heeft weer tot gevolg dat in discussies “niet het betere argument de doorslag geeft, maar degene die het hardste schreeuwt”.
“Bepaalde visies worden tot taboe verklaard, niet omdat ze fout zijn -er is immers geen waarheid- maar omdat ze de waarde van diegenen zouden aantasten die er een andere mening op na houden”.
Sacks besluit: “Mensen met een andere mening worden dus gedemoniseerd:  Christenen zijn homofoob; conservatieven zijn fascisten; wie het traditionele huwelijk hoog houdt is heteroseksistisch en wie de joodse staat verdedigt is een racist”. Politieke correctheid leidt per definitie dus tot intolerantie.