BEZOEK BETHLEHEM NIET

(JERUZALEM) De Internationale Ambassade te Jeruzalem, die mil­joenen Christenen over de hele wereld vertegenwoordigt heeft een verklaring uitgegeven die in de hele wereld verspreid is, waarin haar zorg uitgesproken is over de overdracht van Bethle­hem aan de PLO en die Christenen oproept om Efrat, de Joodse stad bij Bethlehem te bezoeken en niet Bethlehem zelf.

Nu de Kersttijd nadert, die vrede op aarde en in mensen een welbehagen verkondigt, kunnen we niet voorbijgaan aan de ver­schrikkelijke wreedheden door de PLO begaan tegen de Libanese Christenen gedu­rende hun schrikbewind in Libanon en de algemene onderdrukking van Christelijke minderheden in het Midden-Oos­ten door de Moslims.

Ongetwijfeld zal Yasser Arafat een kleurrijke Kerstviering op het Plein van de Kribbe opvoeren om de hele wereld te doen geloven dat de Christelijke heilige plaatsen beter aan hem toevertrouwd kunnen worden dan aan de Joden – de Bethlehems van vandaag en de Jeruzalems van de toekomst.

Wij sporen al onze christelijke vrienden en sympathisanten ernstig aan om Bethlehem niet te bezoeken, maar eerder de Jood­se plaats Efrat bij Bethlehem of andere naburige Joodse plaat­sen. Dit is het minste wat wij kunnen doen in het licht van Arafats schaamteloze uitbuiting van het feit dat Bethlehem de geboorteplaats is van de Wonderbare Vredevorst.

Bovenstaande verklaring is ook getekend door de volgende orga­nisaties:

Bridges for Peace
Christian Israel Pac (Cipac)
World Lebanese Org.
Middle east Christian Committee
American Coptic Assoc.
Assyrian American Committee
South Sudan Movement
Coalition for the Defense of Human
Rights under Islamization