Na bijna tweehonderd jaar van afwezigheid is onlangs, met goedkeuring van de primaat van Polen, kardinaal Glemp, de Orde van het Heilige Graf in Polen geïnstalleerd. Daarvoor reisde Glemps adviseur, mgr. Dzieba, naar Londen om geïnstrueerd te worden over de juiste procedures voor de investituur. Dit meldt het roomse maandblad Catholic Herald dat in Londen wordt uitgegeven.

Voorafgaand aan de toestemming van Glemp, waren John F.Sova, lid van de Britse pendant van de Orde van Grafridders en zijn collega Robert Benson door Glemp uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens de herdenking dat duizend jaar geleden St. Adelbertus de Poolse natie tot het christendom bekeerde. Tijdens de ceremonies paradeerden de Grafridders voor het aanwezige publiek.
Na de festiviteiten besloot Glemp de orde officieel nieuw leven in te blazen en een kantoor te openen voor de Grootmeester van de Orde in Polen. In november vorig jaar vond onder leiding van Sova de investituur plaats.

Sova werd voor al zijn bewezen dienst benoemd tot een van de hoogste rangen in de pauselijke Orde van Gregorius de Grote, een plechtige ceremonie, die plaatsvond in de kathedraal van Warschau. Alleen aan diegenen die zich buitengewoon verdienste­lijk hebben gemaakt voor de Rooms-katholieke kerk, wordt de orde verleend.

De installatie van deze conservatieve Roomse orde in Polen is de actie geweest van deze ene man, John F.Sova. Sova werkte in de jaren zestig en zeventig voor de British Executive Service Overseas (BESO), een organisatie opgericht om de Britse kolonies aan de onafhankelijkheid te helpen wennen. Na de val van het communisme recruteerde de BESO in diverse Oost-Europese landen gepensioeneerde ambtenaren om de landen richting vrije markt te bewegen. Sova was toen lid van de Centrale Europese Commissie van de BESO.

De Grafridders die tijdens hun plechtige bijeenkomsten gekleed gaan in lange witte gewaden versierd met een rood Jeruzalemkruis, hebben een roemruchte geschiedenis achter de rug. Het ontstaan van deze en soortgelijke ordes gaat terug tot de Kruistochten toen zij de gelovigen, die op weg waren naar Jeruzalem, geeste­lijke bijstand en medische hulp boden.

Maar de huidige Grafridders houden zich niet alleen bezig met charitatieve activiteiten, getuige enkele reportages op de Duitse en Italiaanse televisie.
In Duitsland hebben de Grafridders belangrijke posities in de bankwereld en het bedrijfsleven. En in Italië raakte de orde in opspraak toen een van de topleden van de orde zich schuldig had gemaakt aan fraude met EU gelden. Ook onderhield hij uitgebreide contacten met de Italiaanse maffia.