Recentelijk is de voorzitter van de Paneuropa beweging en lid van de Duitse Bundestag, Otto von Habsburg, benoemd tot ereburger van het door de burger-oorlog verscheurde Tsjetsjenië.
Het besluit om Von Habsburg tot ‘s lands hoogste burger te benoemen is door de regering in Grozny genomen, als dank voor de inzet die Von Habsburg ten gunste van het land heeft tentoonge­spreid. President Maschadov deelde de beslissing per fax aan Von Habsburg mede.

Von Habsburg heeft vanaf het begin van de oorlog de Russische bemoeienissen met Tsjetsjenië scherp veroordeeld. Von Habsburg was de instigator van talrijke initiatieven in het Europese Parlement ten gunste van de Tsjetsjenen.
Von Habsburg heeft in de afgelopen veertig jaar zich ontwikkeld tot een belangrijk figuur die voornamelijk achter de schermen van de politiek actief is.
Zo heeft Von Habsburg talrijke connecties met extreem-conserva­tieve Rooms-katholieke organisaties als het Opus Deï en met de extreem-rechtse salonclub Cercle des Nations in Brussel, van waaruit relaties lopen naar inlichtingen­diensten, corrupte Belgische politici en weer andere eliteclubs die liever niet in de belangstelling willen staan.

Bovendien is door een recente publicatie van drie Berlijnse journalis­ten bekend geworden, dat Von Habsburg recentelijk is benoemd tot erelid van de ‘Ludwig-Frank-Stiftung für ein freiheitliches Europa e.V.’ in Braunschweig.
Deze stichting die in 1977 door toedoen van Franz Joseph Strauss is opgericht, onderhield in de jaren tachtig hartelijke betrek­kingen met het Chili van dictator Pinochet.

Maar ook in Spanje wordt Otto von Habsburg nog steeds geëerd. Het blad van de jeugdorganisatie van de Paneuropa Union, bericht dat in de Spaanse badplaats Benidorm binnenkort de ‘Joegoslavië straat’ veranderd zal worden in de ‘Otto von Habsburg straat’. De gemeenteraad van het 70.000 inwoners tellend stadje heeft deze beslissing unaniem genomen.
Opmerkelijk was ook dat de gemeenteraad besloot om Von Habsburg als erelid van de gemeenteraad van Benidorm te benoemen. Ook socialisti­sche en communistische gemeenteraadsle­den stemden hiermee in.

Wat de connecties van Von Habsburg met Benidorm precies zijn, laat Pan Europa in het midden. Misschien heeft het iets te maken met de periode toen Otto ten tijde van het regiem van Franco, de roomse beweging Opus Deï in Spanje runde. Over het gehele land had Opus Deï een netwerk opgebouwd. De helft van alle 70.000 Opus Deï leden in de wereld woont in Spanje.