Een samenwerkingverband van nieuwe heidenen en esotherici in Duitsland streeft gezamenlijk naar een maatschappelijke erkenning als officiële godsdienstige gemeenschap.
Als eerste stap hebben op 26 maart j.l. zestien verschillende groepen een overkoepelende organisatie gevormd, genaamd Concilium GENA. (Gesellschaft für die Erhaltung und Förderung der Naturreligion und Arkandisziplin (geheime leer).


Dit meldt Idea Spektrum, het weekblad van de Duitse Evangelische Alliantie.
De statuten van het ‘Dachverband’ melden: “Wij geloven aan de bezieldheid van de natuur. Het Goddelijke (komt van Godh, het Goede) weerspiegelt zich in elke ster, in elke plant, elk dier en in elk mens”.

Nadrukkelijk stelt Concilium GENA zich tegen allerlei rechts-extreme, totalitaire en racistische ideologieën die meestal tegen deze nieuwsheidense en occulte organisaties aanschurken. “Destructieve sektes hebben in de overkoepelende organisatie niets te zoeken. We zullen elk lid volgens de wet aan een keuring onderwerpen”, verklaarde Zora Iris, lid van het bestuur. “Wij zijn voor een multiculturele samenleving en tegen elke dogmatische religie”, aldus Michael Hamm van de Pansophische Gesellschaft.
“Het gaat er uiteindelijk om dat wij met deze overkoepelende organisatie duidelijk maken aan de samenleving dat ‘occultisten’, ‘Thelemieten’ en ‘heidenen’ een waardevol bestanddeel van het culturele leven zijn en niet met algemeen heersende clichés gelijkgesteld moeten worden”.

Binnen deze overkoepelende organisatie komen ook bedenkelijke groepen voor, zoals de Thelema Gesellschaft. De initiator van deze Thelema organisatie was de Britse occultist Aleister Crowley (1875-1947), die zich zelf als ‘het grote beest’ uit Openbaring afschilderde. Crowley was berucht wegens zijn seks-orgieën en zijn overmatige drugsgebruik.
Leidende principe van de Thelema was ‘Doe wat je wilt, dat is de hele wet’.

Inmiddels is er een hevige richtingenstrijd uitgebroken. Van de oorspronkelijk zestien vertegenwoordigers, hebben er acht verklaard verder te willen gaan met dit samenwerkingsverband.