Bilderbergconferenties

Afgelopen juni werd de jaarlijkse Bilderbergconferentie gehouden in de Duitse stad Dresden. De besloten conferenties, waar zwaargewichten uit politiek, media, industrie en business, samenkomen is steevast onderwerp van speculatie. Grootste bezwaar is het onttrekken aan de democratische controle. Zeker gezien het feit dat politici en (hoofd)redacteuren van (inter)nationale media aanwezig zijn en tekenen voor geheimhouding. Op publicintelligence.net kunt u echter verzamelde verslagen van de conferenties tot 2002 downloaden.

Meer informatie

Bank en Beurswezen

Ons financiële stelsel met daarin de banken als hoofdrolspelers beheersen voor een groot deel ons dagelijks leven. Maar hoe werken die banken eigenlijk? In deze uitzending van tegenlicht krijgt u hierop een antwoord.

In deze uitzending hoort u hoe hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen aankijkt tegen ons financiële stelsel en de rol van de banken, de overheid en het groot kapitaal.

The Wall Street Code: Over computers en Algoritmen die de beurs regeren.

Libor Affaire: zie deze uitzending.

Meer informatie over Bank en Beurswezen

Studiemiddag 20 okt. 2018

Op D.V. zaterdag 20 oktober 2018 zullen we weer een studiemiddag houden.

Het thema van de middag is: 'Nieuws en Fake news'


De gastspreker op deze dag is Ds. J. Koppelaar

Bulk gegevens verzamelen is van alle tijden

De BVD hield in de jaren tachtig mensen die op de Centrum Partij stemden in de gaten. Uit det BVD-documenten blijkt dat de geheime dienst in de vorige eeuw zeer uitvoerig de extreem-rechtse partij CP in de gaten hield. Hier was sprake van analoge bulkinterceptie waarbij ook niet aan de partij gelieerde personen het doelwit waren.

Dat schrijft Terrorisme en Veiligheid in een gepost bericht van maart j.l.

Op 21 maart j.l. vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar ook het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV 2017). Deze wet regelt het wettelijk kader van de inlichtingendiensten AIVD/MIVD. Tegenstanders omschrijven de nieuwe opsporingsmaatregel als de Sleepwet, een verwijzing naar de bulkinterceptie van het dataverkeer die mogelijk wordt gemaakt middels invoering van de WIV 2017.

Met bulkinterceptie wordt digitale data van elke burger verzameld, verdacht of niet. De overheid stelt dat ze in eerste instantie data van iedereen verzamelt, maar dat er vervolgens een schifting plaatsvindt.

Lees meer ...