De mensen moeten fotografisch bewijs zien van de hele procedure van ontwapening, heeft Paisley met klem betoogd.
Terwijl de Engelse en de Ierse regeringen zich opmaakten om de inspanningen te hervatten om een overeenkomst uit de grond te stampen die het Noord Ierse Parlement weer zou kunnen terugbrengen, heeft de leider van de Democratische Unionisten zijn voorwaarden neergelegd voor toekomstige ontmanteling van de wapens.

Hij zei in een radio-uitzending in Noord-Ierland dat eerdere ontmantelingen van de wapens van de IRA een schertsvertoning was.
“Als wij al geen drie schertsvertoningen van de zogenaamde ontmanteling gehad hadden, zouden wij ons voor deze zaak niet zo sterk gemaakt hebben,” zei het parlementslid voor North Antram.
In de eerste plaats hebben wij een onafhankelijke waarnemer nodig en die onafhankelijke waarnemer moet vrij zijn om te doen wat hij wil: Een eigen dossier aanleggen; zijn eigen telling maken en zeggen in welke tijd hoeveel wapens vernietigd zijn.

“Hij moet absoluut vrij zijn, maar daar heeft de IRA natuurlijk nooit mee ingestemd.”
“Hij moet ook de ontwapeningscommissie foto’s kunnen laten maken van elke stap die gedaan wordt voor de vernietiging van die wapens. – foto’s vóór, tijdens en na de vernietiging. Hij hoeft geen genoegen te nemen met foto’s door de IRA gemaakt.”

De poging van Tony Blair en de Ierse premier Bertie Ahern om de plannen voor zelfbestuur nieuw leven in te blazen leden schipbreuk door de wijze van uitvoering van de ontwapening van de IRA. De beide regeringsleiders maakten hun plan bekend foto’s te laten maken van de vernietiging van de wapens van de IRA, waarvan twee geestelijken getuigen zouden zijn.
De IRA zei geen moeite te hebben met Protestantse en Roomse getuigen, maar zei tevens dat de eis van Paisley voor foto’s van de ontmanteling niet ingewilligd kan worden.

Na besprekingen met het hoofd van de Onafhankelijke Internationale Commissie voor de Ontmanteling, Generaal John de Chastelain, beschuldigde Paisley de IRA dat zij niet eens instemden met een inventarisering van al de wapens en ook niet wilden aangeven of de onafhankelijke getuigen vrij zouden zijn om te beschrijven wat er gebeurd is.