De Palestijnse Autoriteit van Arafat is bezig een enorme politiemacht op te bouwen. Op dit moment hebben de Palestijnen 16.000 politiemensen meer dan volgens het met Israel gesloten Oslo-akkoord is toegestaan. Dit meldt Christenen voor Israel in het juni nummer.

Volgens ‘Oslo’ mag de Palestijnse Autoriteit 24.000 politie­mensen hebben. Het zijn er nu iets meer dan 40.000, hetgeen betekent dat er 66% meer politiemen­sen zijn dan is toegestaan. De Palestijnse politiemacht is 60% groter dan die van Israel.
Nederland heeft ter vergelijking nog geen drie politiemensen per duizend inwoners, Zwitserland amper twee, Spanje ruim vier en de Palestijnse Autoriteit bijna achttien.
De verdenkingen zijn dat Arafat niet zozeer een grote politie­macht uit de grond wil stampen, maar een heus leger. Het is volstrekt onduidelijk waarom de Palestijnse Autoriteit zoveel politiemensen nodig heeft. Binnen de politiemacht zijn er niet alleen te veel wapens, ook zijn een aantal wapens regelrech­te aanvalswapens die geen enkel leger zouden misstaan, maar die weinig meer te maken hebben met politietaken.

Toen begin 1997 het Hebron-akkoord tussen Israel en de PA werd gesloten, gaf de PA toe dat ze veel te veel politiemensen in dienst had en dat daarmee het Oslo-akkoord met voeten was getreden. De PA zegde toen toe het aantal politiemensen te zullen terugbrengen tot de in de Oslo-akkoorden genoemde 24.000 man. Sindsdien heeft er echter nog geen enkele reductie plaatsgevonden en niets wijst erop dat zo’n reductie er ook aan staat te komen.
De PA heeft kort geleden verklaard dat de 40.000 mensen in dienst blijven en dat de politiemacht waarschijnlijk nog verder zal worden uitgebreid. “Maar de meeste politiemensen voeren geen politietaken uit. De politie is, in een tijd van hoge werkloos­heid, een belangrijke werkgever geworden”, aldus een woordvoerder van de PA.

Inmiddels is al langer bekend dat dit dezelfde politiemacht is die de afgelopen vier jaar tientallen van hun eigen mensen vermoord heeft omdat ze samenwerkten met Israel. Liefst 67 ‘collaborateurs’ zijn door deze politie­macht geliquideerd. Dit maakte de Israelische regering onlangs bekend.
De moorden zijn vooral bedoeld om de Palestijnse bevolking schrik aan te jagen, zodat ze niet samenwerken met de Israeli’s.
Volgens de Oslo-akkoorden is het de taak van de Palestijnse politie om de samenwerking met de Israeli’s te bevorderen. Een woordvoerder van de Israelische premier noemde de moorden dan ook “de zoveelste overtreding van de Oslo-akkoorden van Palestijnse zijde”.

Begin april werd de 37-jarige Mohammed Anqawi door de Pale­stijnse politie in Ramallah vermoord. Ook hij werd verdacht van samenwer­king met de Israeli’s. Hij was opgepakt door de politie voor ondervraging en werd korte tijd later op straat teruggevon­den met negen kogels in zijn lichaam. Zijn auto stond nog steeds geparkeerd voor het politiebureau van Ramallah.