De Palestijnse leider Arafat beschuldigt Israël regelmatig ervan de Palestijnse bevolking door de afsluiting van de Palestijnse gebieden uit te hongeren. In Jericho werden door de Palestijnse Autoriteit berichten verspreid dat er honger dreigde voor de Palestijnse bevolking, omdat voedsel vanuit Israël niet meer mocht worden ingevoerd. Maar tegelijkertijd weigerden de Palestijnen een zending Israëlisch graan.
Aldus het maandblad Christenen voor Israël in het oktobernummer.

In Gaza werden bouwvakkers naar huis gestuurd, zogenaamd omdat er geen werk meer voor hen was. De reden daarvan zou zijn dat er vanuit Israël geen bouwmaterialen meer mochten worden ingevoerd. Daardoor zaten de bouwvakkers zonder werk. En dus zonder inkomen. En dus dreigde voor hen honger.
In werkelijkheid lagen de zaken anders. Israël stond toe dat er een grote hoeveelheid bouwmaterialen werd binnengebracht, waaronder ettelijke tonnen cement. Maar de lading werd door de Palestijnen aan de grens geweigerd. Als reden gaf de Palestijnse Autoriteit op dat men liever wachtte totdat de prijzen voor cement wat naar beneden gingen.
Doordat de Palestijnse Autoriteit weigert bouwmaterialen in Gaza toe te laten, staan nu 4000 Palestijnse bouwvakkers op straat. Zonder werk en zonder inkomen. Op een paar kilometer afstand, net aan de andere kant van de grens, staat het materiaal waarmee ze aan de slag kunnen.

Ook stonden de Israëli’s onlangs 13.000 Palestijnen toe om naar hun werk in Israel te gaan. Er kwam nauwelijks iemand opdraven. Het bleek dat Arafat hoogst persoonlijk had verboden de Israëlische toestemming bekend te maken. Pas toen Israël zelf in het Arabisch berichten hiervoor begon te verspreiden, kwamen de Palestijnse arbeiders erachter dat ze weer aan de slag konden. Vrijwel alle 13.000 gingen daarop aan de slag.

Bronnen in Israël zeggen dat Arafat willens en wetens de Palestijnse bevolking werkloos wil houden. Hij hoopt op die manier de onrust onder de Palestijnen toe te laten nemen en gokt er vervolgens op dat die onrust zich vertaalt in geweld tegenover de Israeli’s. “De Palestijnse bevolking wordt met opzet werkloos gehouden”, aldus bronnen in Israël.