Blijkens een bericht van het “International Christian Zionist Center” in Jeruzalem is er in de U.S.A. een enquête gehouden met de vraag, wat de mensen dachten over het stichten van een Palestijnse staat in Israël. Die zou dan moeten komen op een afstand van slechts twintig mijl van de steden Tel-Aviv en Jeruzalem, wat uiteraard een ramp zou worden.
De duizend ondervraagden wonen verspreid over heel Amerika
Hier zijn de antwoorden:

Meer den 67 % zijn er tegen de Palestijnse Arabieren een eigen staat te geven, omdat zij niet hebben voldaan aan de voorwaarden, die voor het stichten van zulk een staat zijn gesteld. Zij bestrijden het terrorisme niet, ze gaan door met het aanmoedigen van moorden, en zij respecteren de rechten van de mens niet.
Meer dan 66 % vindt het niet goed, de joden uit hun woongebieden te verwijderen. Met name het standpunt van de Arabieren, dat ze Judea-Sameria-Gaza zouden moeten verlaten. Slechts 17% is er voor.

Ongeveer 65 % is van mening, dat de Palestijnse Autoriteit niet kan worden vertrouwd, als ze een vredesverdrag met de Joden ondertekenen; ze zullen hun beloften niet nakomen.
Tegen de 55% van de Amerikanen is ervan overtuigd, dat het doel van de Palestijnse Arabieren is “de eventuele vernietiging van Israël, in plaats van een kleine staat naast Israël.”
Meer dan 73 % is tegen het verlenen van financiële hulp door de U.S.A. aan de Palestijnse Arabieren. Zij ontvangen elk jaar 200 Miljoen dollars

Er wordt herinnerd  aan het feit, dat toen Israël zich terug trok uit het zuiden van de Libanon, de Hezbollah terroristen de kans waarnamen, daar hun eigen mini-staat te stichten. Daar staan nu niet minder dan 12000 raketten opgesteld; gericht op de noordelijke steden van Israe1.
Als Israël zich ook zou terug trekken uit Judea en Samaria, zou er een soortgelijke situatie ontstaan en zal waarschijnlijk de Hamas beweging de kans waarnemen, samen met andere Palestijnse terroristen, om van dat gebied eveneens een mini-staat voor terroristen te stichten, dat het hele voortbestaan van Israël zal bedreigen.

Men bedenke, dat een leider van de Fatah beweging heeft verklaard (op de officiële website) “Een wettig bestaande Palestijnse eenheid is het belangrijkste wapen, dat de Arabieren hebben tegen Israël.”
Dat kan uitlopen op het verwoesten van Israël.
Dat moet voorkomen worden.
Er bestaat een kolkende rivier van haat tegenover elke menslievende poging van Israël om in vrede te leven met de tegenstanders.

Er komen gebouwen van gewapend beton aan te pas, ijzeren hekwerken, helmen en kogelvrije vesten. Er bestaat een elektronisch netwerk om mensen met bommen en vuurwapens, enz. tegen te houden, en allerlei moeizaam uitgekiende hulpmiddelen, zegt Wiesje de Lange in haar nieuwsbrief van “Christenen voor Israël”.  Maar vele goedwillende mensen laten zich niet ontmoedigen en alle schade wordt ondanks alles hersteld. Zij weerstaan de tomeloze vernielzucht van de lieden, die een Palestijnse Staat wensen.