Leden van de Pan-Europa Union in Straatsburg nemen steeds meer de leiding over van de dialoog tussen Europese en islamitische landen.
De internationale vice-president van de Pan-Europa Union, Ingo Friedrich, reisde als voorzitter van een delegatie van het Europees Parlement naar Syrië, Jordanië en Libanon waar hij de premiers en de ministers van buitenlandse zaken heeft ontmoet.


Binnenkort worden afgevaardigden van Syrië en Jordanië voor een tegenbezoek verwacht. Enkele maanden geleden kwam er een delegatie uit Saoedi-Arabië op bezoek bij de Pan-Europa Union in Brussel. Toekomstige ontmoetingen met afgevaardigden uit Oman, Koeweit, Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emira­ten staan op het programma.

Om Noord-Afrika bekommert zich Otto von Habsburg zelf. Het Europees Parlement heeft op initiatief van Otto von Habsburg, die de internationale presi­dent van de Pan-Europa Union is, het associatieverdrag tussen Marokko en de Europese Union gesloten.
In het verdrag staat onder andere dat de Middellandse Zee tot een draai­schijf van onze politieke en culturele gemeenschap moet worden. Otto von Habsburg die ook lid is van de Konink­lijke Marokkaanse Academie van Weten­schap­pen, ziet in een verbond met de Europese Union de mogelijkheid van indamming van het extremistische gevaar.
De president van de Duitse Pan-Europa Union, Siegbert Alber, heeft jaren geleden al een project gestart voor een Euro-Arabische universiteit en was tevens in het Europese parlement een van de baanbrekers voor een christe­lijke-islamitische dialoog.

Uit de Pan-Europa Tage die twee maanden geleden in het Duitse Bamberg zijn gehouden, hebben de voorstanders van een Rooms verenigd Europa weer de nodige moed geput. De Pan-Europa Union, die aanhangers kent in bijna alle Europese landen, is voor de aanslui­ting van de Oosteuropese staten bij de Europese Unie en tegen alle ontwikkelingen die gericht zijn op afschei­ding, separatisme, extremisme en totalitarisme. De ziel van Europa ligt in het christendom, aldus de slotverklaring.

Een van de aanwezigen in Bamberg was ook de Augsburgse aarts­bisschop Josef Stimpfle, die een tentoon­stelling over het leven van Robert Schuman opende, een tentoonstelling die werd georganiseerd door de Pan-Europa Union en de Pan-Europa Jugend in Saarland.
Schuman is de geestelijke vader van een verenigd (rooms-katho­liek) Europa. En als het aan de Duitse christen-demo­craten en de paus ligt wordt Robert Schuman zo snel mogelijk zalig ver­klaard. Schuman was lid van het aartscon­servatieve Opus Dei.

Maar ook binnen het Europees Parlement groeit de invloed van de Rooms-katho­lieke Pan-Europa Union. Gerardo Fernandez Albor, afkomstig uit de Rooms-Katho­lieke bedevaarts­plaats Santiago de Compostella, die lid is van het Europees Parlement, is als president van de Spaanse tak van de Paneuro­pese Union onlangs benoemd tot president van het belangrijkste comité dat de buiten­landse betrekkingen van het Europees Parlement moet regelen.

Maar de grootste slag die de Habsburgers gemaakt hebben is wel dat de zoon van Otto, Karl von Habsburg (35), president van de Oosten­rijkse Pan-Europa Union, is voorgesteld om Oostenrijk bij het het Europees Parle­ment te vertegenwoordigen. Als hij benoemd wordt zal hij op de tweede plaats op de ÖVP lijst staan. Karl is bijna twintig jaar actief in de Pan-Europa Union.
Het informatieblad van de Pan-Europa Union meldde overigens ook dat Dirk Hermann Voss, lid van het presidium van de bewe­ging, samen met acht anderen, benoemd is als lid van de con­servatieve Rooms-katholieke Orde van de Heilige Maria van Jeruzalem.