21 maart j.l. kwam Paus Johannes-Paulus II in Jeruzalem aan. De zorgvuldig georganiseerde pelgrimage was erop gericht weinig heel te laten van Israëls recht op geheel Jeruzalem en het land, haar door God beloofd.
Ironisch genoeg begon deze pelgrimstocht op het Purimfeest, het feest dat herinnerde aan Haman, die in de 5e eeuw voor Christus met gebruik van het lot (pur = lot) een dag vastgesteld had, waarop alle Joden zouden worden uitgemoord. Door Goddelijk ingrijpen is dit plan verijdeld.

Het tijdschrift Israel Wire van 27 maart rapporteerde: “De Paus heeft op de Tempelberg de Groot Moefti Ikrema Sabri ontmoet en vandaar de kerk opgeroepen te helpen om een einde te maken aan de Israëlische bezetting van Jeruzalem.”

Er zijn tekenen die erop wijzen dat de Paus het zich ontwikkelende rijk van de antichrist vertegenwoordigt
– de toenemende invloed van de Paus op de wereldpolitiek. Velen weten niet dat de Paus zijn eigen zetel heeft in de VN. De naam ervan in de vergaderzaal is ‘De Heilige Stoel’.
– de betrokkenheid van de Paus bij het Verenigd Europa. Hij heeft verklaard Europa te verenigen onder de vlag van het oude Christendom. Uit Daniël 7 blijkt dat de antichrist zich zal ontwikkelen uit het uiteenvallende Romeinse Rijk.
– alle contacten met de staat Israël zijn erop gericht dat de Rooms Katholieke Kerk zichzelf een leidende positie toekent in de wereldkerk met Jeruzalem als centrum.
– In oktober is in Vaticaanstad een conferentie gehouden over de dialoog tussen de religies. Deze werd bijgewoond door 200 vertegenwoordigers uit 50 landen. De volgende conferentie wordt in november in Israël gehouden. Daar zullen aanwezig zijn: een vertegenwoordiger van het Vaticaan, de Dalai Lama, de wereldleider van de Nakshabandi Sufi en de vroegere president van de Unie van Kerken in Engeland.