Paus Johannes Paulus heeft geweigerd een hoge onderscheiding van de Italiaanse vrijmetselaarsorde ‘Grande Oriente’ in ontvangst te nemen.
De Italiaanse loge wilde met deze onderscheiding de paus aan zijn kant krijgen met de bedoeling de paus te laten fungeren als strijder voor broederschap en voor een duurzame vrede in de wereld.


De officiële woordvoerder van het Vaticaan meldde dat de paus principieel geen ordes en onderscheidingen aanneemt. De rooms-katholieke kerk verbiedt het lidmaatschap van Rooms-Katholieken van een vrijmetselaarsloge.
Aldus het weekblad Idea Spektrum in zijn recente uitgave.

Het komt regelmatig voor dat vanuit het Vaticaan de gelovigen tegen de vrijmetselarij gewaarschuwd worden. Maar in het jaren geleden verschenen boek van David Yallop ‘Gods wil of mafia?’ blijkt dat het Vaticaan de samenwerking met de Italiaanse vrijmetselarij niet uit de weg gaat. Yallop beschrijft de zakenbelangen van het Vaticaan en de Vaticaanse banken met bedrijven waarin vrijmetselaars vertegenwoordigd waren.