Het is opvallend, met welk een snelheid de communisten opruk­ken in het destijds zo welvarende Zuid-Afrika.
Het African National Congress en de South African Communist Party breken een voorbeeldige, eerste klas economie, tot de grond toe af.
Een van de rijkste landen ter wereld is geruïneerd.


Ook de mensen, die drie jaar geleden het ANC en de SACOP aan de macht hebben geholpen bij de verkiezin­gen, zien nu in dat ze bij de neus zijn genomen. Hun illusies liggen in stukken. De voorspelde rijkdommen zijn niet gekomen. De socialistische terroristen hebben alleen voor zichzelf gezorgd, net als in andere landen in Afrika is gebeurd.
Aldus ‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, RSA).

De wereld sprak destijds over ‘een wonder van hervorming’, ‘een veelbelovende samenleving van vrijheid en recht voor allen’. De werkelijkheid is nu massale crimi­naliteit, armoe en ziekte. De ene crisis na de andere.

Tien jaar geleden voorspelde de toenmalige Britse premier Margaret Thatcher: “Iedereen, die denkt dat het ANC dit land kan regeren, woont in een onwerkelijke wereld”. Ze wist de helft nog niet. Het ANC slaagde erin Zuid-Afrika onbestuurbaar te maken.
De huidige premier Matthews Phosa heeft bij herhaling openlijk gezegd, dat het niet goed gaat in de regering. De onderlinge verdeeldheid neemt voortdurend toe. Men probeert tevergeefs een rookgordijn op te trekken, terwijl de haat tegen het blanke gedeelte van de bevolking toeneemt.
Bezoekers uit andere landen krijgen hiervan weinig of niets te zien.
Men houdt de schijn op en zegt, dat er democratie is (sic).
Zuid-Afrika is practisch een communistisch land!
Het zinkt weg in collectivistisch dogma. Niemand kan of durft orde op zaken te stellen.

Sinds 1990 leven er bijna 8 miljoen straatarme zwarte mensen in krotten.
De commissie voor waarheid en verzoening is een wassen neus, die niets betekent voor hen. Prins Mangosuthoe Boethelezi zei vorig jaar: “Vergis u niet. Tegen de tijd, dat de commissie klaar is met haar onderzoek, is de kans op werkelijke verzoe­ning gezakt tot nul”.
Wat hebben o.a. de aartsbisschop en zijn kameraden zich uitge­sloofd, de blanke Afrikaners onmogelijk te maken in de ogen van de we­reld.
De spanningen en de verdeeldheid zijn toegenomen. De talrijke fouten van de zwarte regering worden de blanken in de schoenen geschoven. De belastingdruk neemt toe. Intellectuelen vluchten het land uit.
De grote bedrijven overzee zien er geen heil in, iets in Zuid-Afrika te doen, of hun geld weg te smijten in een bodemloze put.
Wat inkomsten voor de regering betreft, betaalt slechts 7% van de bevolking belas­ting, en dat zijn blanken. Bij verkiezingen neemt slechts 1 van de 12 belastingbetalers de moeite, te gaan stemmen.

Een onderzoek heeft aangetoond, dat 53% van de bevolking geen enkel handwerk heeft geleerd. De blanken worden door de rege­ring gedwongen, deskundige blanke werknemers te vervangen door onbekwame zwarten. Zelfs in de directie-kamers. Ook kleurlin­gen en mensen die in India geboren zijn, verdwijnen. Zo worden bedelaars gemaakt. Waarschuwingen en welgemeende adviezen worden door de regering als even zovele beledigingen van de hand gewezen. Wat in 350 jaar is opgebouwd, wordt getorpe­deerd.
Het blad ‘Business Day’ geeft toe: “De ANC regering heeft weinig bereikt”. Wel, weinig ‘goeds’! Geen geld, geen orde, geen discipline…
Geen plaats voor christelijke, Westerse waarden. De Oppenhei­mers en de Rockefellers kunnen tevreden zijn. Nu kunnen ze het land goedkoop kaal plukken.